Veelgestelde vragen

Wanneer kan ik jullie bellen?                                                                                                                              

Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur. Kunnen wij u niet te woord staan spreek dan de voicemail in en u wordt binnen 24 uur terug gebeld.

Welke schade kan ik verhalen?                                                                                                                                  

Er zijn verschillende schadeposten die u kunt verhalen. Hierbij een paar voorbeelden van schadeposten die  kunnen worden verhaald: smartengeld, kosten huishoudelijke hulp, reiskosten, medische kosten die niet door uw zorgverzekeraar worden vergoed, eigen risico zorgverzekering, verlies aan verdienvermogen en  vergoeding in verband met gemiste inkomsten.

Moet ik betalen voor de diensten van Schallenberg Letselschade?                                                          

Nee. Wij zullen u geen rekening sturen en alle schade wordt rechtstreeks aan u voldaan. De kosten van Schallenberg Letselschade worden voldaan door de aansprakelijke partij op grond van artikel 6:96 Burgelijk Wetboek.

Ik heb een ongeval gehad maar heb weinig klachten, is het mogelijk om u dan ook in te schakelen?  

Jazeker, Schallenberg Letselschade kan ook de kosten van uw eigen risico zorgverzekering voor u verhalen. 

Ik heb al een andere belangenbehartiger, kan Schallenberg Letselschade dan nog wat voor mij betekenen?

Jazeker, Schallenberg Letselschade kan altijd uw lopende letselschadezaak beoordelen en u dan een vrijblijvend advies geven. 

Geeft u ook hulp bij ernstig letsel?

Ja, ook daarvoor heeft Schallenberg Letselschade het specialisme in huis. Schallenberg Letselschade verhaalt smartengeld, regelt woningaanpassingen, regelt huishoudelijke hulp, hulp bij terugkeer naar uw werk, etc.

Rechtsbijstandsverzekering of letselschadebureau?

Bij letselschade kunt u zich door diverse partijen laten bijstaan. Veel mensen maken uit automatisme gebruik van hun rechtsbijstandsverzekering, omdat ze daarvoor maandelijks premie betalen. Een letselschadezaak is echter een specifiek rechtsgebied. In de praktijk blijkt dat veel rechtsbijstandsverzekeraars een redelijke hoeveelheid kennis hebben, maar de echte deskundigheid missen om u goed bij te kunnen staan. Daarnaast hebben verzekeraars er geen belang bij om het maximale er uit te halen. Hoe meer tijd ze aan uw dossier kwijt zijn, hoe kleiner immers hun winst is.

Kan een letselschadezaak verjaren?

Ja, dat kan. Op het moment dat duidelijk is dat u schade lijdt en weet wie de veroorzaker is, moet binnen vijf jaar de procedure worden gestart. Daarna hebt u, op uitzonderingen na, geen mogelijkheid meer om de letselschade vergoed te krijgen.

Hoe lang duurt een letselschadezaak?

Hierop is niet eenduidig een antwoord te geven. De duur van een letselschadezaak hangt af van verschillende factoren, zoals de ernst van het letsel, het beloop van het herstel. Bij een letselschadezaak moet u uitgaan van een paar maanden tot enkele jaren.

Contact

Schallenberg Letselschade
M.H. Tromplaan 23
7513 AB Enschede

Telefoon: 053-8900945

E-mail: info@schallenberg-letselschade.nl