Doe de Letselscan

Veelgestelde vragen

Bekijk of uw vraag ertussen staat

 

Wanneer zijn jullie bereikbaar?

Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur. Kunnen wij u niet te woord staan spreek dan de voicemail in en u wordt binnen 24 uur teruggebeld. Daarnaast zijn wij 24 uur per dag 7 dagen per week bereikbaar via WhatsApp en zijn wij 7 dagen per week van 9.00 tot 23.00 bereikbaar via de chat.

Moet ik betalen voor de diensten van Schallenberg Letselschade?

Nee. Wij zullen u geen rekening sturen en alle schade wordt rechtstreeks aan u voldaan. De kosten van Schallenberg Letselschade worden voldaan door de aansprakelijke partij op grond van artikel 6:96 Burgerlijk Wetboek.

Welke schade kan ik verhalen?

Er zijn verschillende schadeposten die u kunt verhalen. Hierbij een paar voorbeelden van schadeposten die kunnen worden verhaald: smartengeld, kosten huishoudelijke hulp, reiskosten, medische kosten die niet door uw zorgverzekeraar worden vergoed, eigen risico zorgverzekering, verlies aan verdienvermogen en vergoeding in verband met gemiste inkomsten.

Ik heb een ongeval gehad maar heb weinig klachten, is het mogelijk om u dan ook in te schakelen?

Jazeker, Schallenberg Letselschade kan ook de kosten van uw eigen risico zorgverzekering voor u verhalen. Maak direct een afspraak.

Ik heb al een andere belangenbehartiger, kan Schallenberg Letselschade dan nog wat voor mij betekenen?

Jazeker, Schallenberg Letselschade kan altijd uw lopende letselschadezaak beoordelen en u dan een vrijblijvend advies geven. Neem contact op.

Geeft u ook hulp bij ernstig letsel?

Ja, ook daarvoor heeft Schallenberg Letselschade het specialisme in huis. Schallenberg Letselschade verhaalt smartengeld, regelt woningaanpassingen, regelt huishoudelijke hulp, hulp bij terugkeer naar uw werk, etc. Doe de Quickscan!

Rechtsbijstandsverzekering of letselschadebureau?

Bij letselschade kunt u zich door diverse partijen laten bijstaan. Veel mensen maken uit automatisme gebruik van hun rechtsbijstandsverzekering, omdat ze daarvoor maandelijks premie betalen. Een letselschadezaak is echter een specifiek rechtsgebied. In de praktijk blijkt dat veel rechtsbijstandsverzekeraars een redelijke hoeveelheid kennis hebben, maar de echte deskundigheid missen om u goed bij te kunnen staan. Daarnaast hebben verzekeraars er geen belang bij om het maximale eruit te halen. Hoe meer tijd ze aan uw dossier kwijt zijn, hoe kleiner immers hun winst is.

Kan een letselschadezaak verjaren?

Ja, dat kan. Op het moment dat duidelijk is dat u schade lijdt en weet wie de veroorzaker is, moet binnen vijf jaar de procedure worden gestart. Daarna hebt u, op uitzonderingen na, geen mogelijkheid meer om de letselschade vergoed te krijgen.

Hoe lang duurt een letselschadezaak?

Hierop is niet eenduidig een antwoord te geven. De duur van een letselschadezaak hangt af van verschillende factoren, zoals de ernst van het letsel, het beloop van het herstel. Bij een letselschadezaak moet u uitgaan van een paar maanden tot enkele jaren.

Is Letselschade belastingvrij?

Letselschade wordt uitbetaald als netto-schade. De eventueel verschuldigde belasting is er al vanaf. Dat wil zeggen dat het slachtoffer na de afwikkeling en ontvangst van de schadevergoeding hierover geen belasting hoeft te betalen, echter is het wel verstandig dat uw belangenbehartiger bij de uitkerende verzekeraar om een belastinggarantie letselschade te eisen. Over smartengeld hoeft geen belasting te worden betaald.

Is Letselschade belastingvrij?

Letselschade wordt uitbetaald als netto-schade. De eventueel verschuldigde belasting is er al vanaf. Dat wil zeggen dat het slachtoffer na de afwikkeling en ontvangst van de schadevergoeding hierover geen belasting hoeft te betalen, echter is het wel verstandig dat uw belangenbehartiger bij de uitkerende verzekeraar om een belastinggarantie letselschade te eisen. Over smartengeld hoeft geen belasting te worden betaald.

Bij welke soort letselschades kan Schallenberg Letselschade u bijstaan?

Schallenberg Letselschade kan u bijstaan wanneer u letsel hebt opgelopen ten gevolge van een verkeersongeval, bedrijfsongeval, ongeval met een dier, ongeval met een gebrekkig product of een ongeval waarvoor een overheidsinstantie (bijvoorbeeld de gemeente) aansprakelijk.

Wanneer ik als automobilist zelf een verkeerongeval heb veroorzaakt en letsel heb opgelopen, kan ik dan ook een letselschadezaak starten?

Dat hangt ervan af. Wanneer u als automobilist een verkeersongeval hebt veroorzaakt (eenzijdig ongeval of een ongeval met een andere partij) en hierbij zelf letsel hebt opgelopen dan kunt u een beroep doen op uw eigen autoverzekering wanneer de polis van de autoverzekering een dekking SVI (Schadeverzekering Inzittenden) heeft. Wanneer de polis van uw autoverzekering dan een dekking SVI heeft kunt u een letselschadezaak starten bij uw eigen autoverzekering. Uiteraard kunnen wij u in zo’n procedure ook bijstaan om voor u een maximale schadevergoeding te verhalen.

Waar is Schallenberg Letselschade werkzaam?

Schallenberg Letselschade is gevestigd in Enschede, maar werkzaam in heel Nederland. Naast een groot cliëntbestand in de eigen regio heeft Schallenberg Letselschade ook een groot cliëntenbestand buiten de eigen regio.

Mijn minderjarig kind heeft letsel opgelopen. Kan Schallenberg Letselschade mijn minderjarig kind bijstaan in het verhalen van de schade?

Schallenberg Letselschade staat ook minderjarige kinderen bij die het slachtoffer zijn geworden van een ongeval en hierbij letsel hebben opgelopen.

Er zijn verschillende situaties waarbij uw kind letsel op kan lopen. Bijvoorbeeld bij een verkeersongeval, ongeval met een dier, tijdens gym op school. De schadevaststelling bij kinderen is ingewikkeld. Dat komt omdat het lastig is om te voorspellen wat de gevolgen van het ongeval voor de toekomst zijn. Kan het kind zijn normale levensloop toch nog volgen? Of lijdt het aan concentratiestoornissen of angsten? Kan het daardoor minder goed studeren? Allemaal open vragen die wij graag met u bespreken wanneer uw minderjarig kind het slachtoffer is geworden van een ongeval en hierbij letsel heeft opgelopen.

Stel uw vraag!

Heeft desondanks nog andere vragen over letselschade, vergoedingen en wat de mogelijke kosten zijn? Onze letselschade juristen staan voor u klaar via telefoon, mail en WhatsApp!

Hulp bij letselschade in Twente en Rijssen

Neem gerust contact met ons op!