Doe de Quickscan

Gebrekkig product & aansprakelijkheid

Hoe is dat geregeld?

Letselschade bij productaansprakelijkheid

Productaansprakelijkheid gaat over de vraag wie aansprakelijk is voor letselschade die is ontstaan door een gebrekkig product. Maar wanneer is er sprake van een gebrekkig product? En hoe kunt u een beroep doen op de aansprakelijkheid wanneer er een gebrek is bij normaal gebruik?

Wie is aansprakelijk?

Een gebrekkig product wat is dat?

Een product is gebrekkig als het niet de veiligheid biedt die je van dat product mag verwachten. Maar wat mag je dan van een product verwachten? Dit hangt af van de volgende drie punten:

  • Hoe wordt het product gepresenteerd (denk aan verpakking, reclame en gebruiksaanwijzing);
  • Hoe wordt het product gebruikt (aan de ene kant is een producent niet aansprakelijk voor onvoorzichtig en/of onjuist gebruik van een product, maar aan de andere kant mag een producent er niet op rekenen dat een gebruiker altijd alle voorzorgsmaatregelen in acht neemt);
  • Wanneer wordt het product op de markt gebracht (gebrekkigheid moet beoordeeld worden aan de hand van de veiligheidsnormen die op het tijdstip van het op de markt brengen van dat product bestonden).

Er kunnen drie verschillende partijen aansprakelijk gesteld worden, namelijk de leverancier van het geleverde product, de importeur van het product en de fabrikant van het product.

Plan een afspraak in
gebrekkig product aansprakelijkheid

Bewijslast en verjaring

Als iemand slachtoffer is geworden van een gebrekkig product en hierbij letselschade heeft opgelopen, is het belangrijk om zoveel mogelijk bewijs te verzamelen dat het letsel door het gebrekkige product is ontstaan. Zo kunnen foto’s van het gebrekkige product helpen, maar ook een doktersverklaring, aankoopbewijs van het gebrekkige product en de gebruiksaanwijzing kunnen van belang zijn. De verjaringstermijn van productaansprakelijkheid is drie jaar. De verjaringstermijn start op het moment dat het slachtoffer bekend is met zowel de schade, het gebrek en de identiteit van de producent.

Aansprakelijk stellen van een fabrikant

Productaansprakelijkheid is een complex vakgebied. Wanneer letsel door een gebrekkig product is ontstaan, is het zaak de fabrikant aansprakelijk te stellen voor de ontstane letselschade. Dit betekent soms dat een fabrikant in het buitenland benaderd moet worden. Een letselschade-expert is daarbij onmisbaar om de producent van het product aan te schrijven. Hij of zij neemt het juridische traject over, zodat het slachtoffer zich helemaal kan concentreren op het herstel van het letsel of schade aan zijn of haar bezit. Schallenberg Letselschade helpt u graag de schade te verhalen!

Gebrekkig product & aansprakelijkheid

Bewijs van geleden schade

Het is belangrijk om te weten dat de bewijsvoering bij het slachtoffer ligt, in dit geval dus de benadeelde van het product. Denk hier bij aan;

  • bewijs van de schade
  • aantonen wat het gebrek is geweest van het product
  • een causaal (oorzaak-gevolg) verband tussen schade en het gebrek

U als benadeelde hoeft niet de nalatigheid of de schuld van de producent of importeur aan te tonen. Het gaat hierbij specifiek om de schade van het product.

Schallenberg Letselschade gelukkig ervaring op dit gebied en dat betekent een stukje ontzorging voor u. Wij regelen de vergoeding van uw materiële en immateriële schade (smartengeld). De vergoeding voor onze eigen service zit hierbij, omdat vanuit de wetgever is bepaald dat de kosten van rechtsbijstand óók vergoed moeten worden. Door ons in te schakelen profiteert u dus van uitstekende kennis en expertise, zonder dat het u wat kost. Maak een afspraak met ons team voor een afspraak.

Hoe zit het met letsel in het verkeer?

Heeft u letsel of schade?

Vraag dan nu de quickscan aan

Doe de quickscan
Open chat
Vragen?