Doe de Letselscan

Gebrekkig product aansprakelijkheid

Hoe is dat geregeld?

Letselschade bij productaansprakelijkheid

Productaansprakelijkheid gaat over de vraag wie aansprakelijk is voor letselschade die is ontstaan door een gebrekkig product. Maar wanneer is er sprake van een gebrekkig product? En hoe kunt u een beroep doen op de aansprakelijkheid wanneer er een gebrek is bij normaal gebruik? En wat als een producent kan aantonen niet aansprakelijk te zijn voor schade? Volgt er dan nog een schadevergoeding? Lees gauw verder hoe onze juristen kunnen werken aan het voorkomen van ergere schade door een gebrekkig product en een letselschadezaak aan een fabrikant voor te leggen.

Wie is aansprakelijk?

Het product is gebrekkig. Wat houdt dat in?

Producten zijn gebrekkig als het niet de veiligheid biedt die je van dat product mag verwachten o.b.v. Europese maatstaven. Maar wat mag je dan van een product verwachten? Dit hangt af van de volgende drie punten:

  • Hoe wordt het product gepresenteerd (denk aan verpakking, reclame en gebruiksaanwijzing);
  • Hoe wordt het product gebruikt (aan de ene kant is een producent niet aansprakelijk voor onvoorzichtig en/of onjuist gebruik van een product, maar aan de andere kant mag een producent er niet op rekenen dat een gebruiker altijd alle voorzorgsmaatregelen in acht neemt);
  • Wanneer wordt het product op de markt gebracht (gebrekkigheid moet beoordeeld worden aan de hand van de veiligheidsnormen die op het tijdstip van het op de markt brengen van dat product bestonden).

Er kunnen niet meer dan drie verschillende partijen aansprakelijk gesteld worden, namelijk de leverancier van het geleverde product, de importeur van het product en de fabrikant van het product.

Plan een afspraak in
Letselschade bij productaansprakelijkheid - gebrekkig product & aansprakelijkheid

Bewijslast en verjaring

Als iemand slachtoffer is geworden nadat een gebrekkig product heeft gefaald en hierbij letselschade heeft opgelopen, is het belangrijk om zoveel mogelijk bewijs te verzamelen dat het letsel door het gebrekkige product is ontstaan. Zo kunnen foto’s van het gebrekkige product helpen, maar ook een doktersverklaring, aankoopbewijs van het gebrekkige product en de gebruiksaanwijzing kunnen van belang zijn. De verjaringstermijn van productaansprakelijkheid is drie jaar. De verjaringstermijn start op het moment dat het slachtoffer bekend is met zowel de schade, het gebrek en de identiteit van de producent.

Aansprakelijk stellen van een fabrikant

Productaansprakelijkheid is een complex vakgebied. Wanneer letsel door een gebrekkig product wordt veroorzaakt, is het zaak de fabrikant aansprakelijk te stellen voor de ontstane letselschade. Dit betekent soms dat een fabrikant in het buitenland benaderd moet worden. Een letselschade-expert is daarbij onmisbaar om de producent van het product aan te schrijven. Hij of zij neemt het juridische traject over, zodat het slachtoffer zich helemaal kan concentreren op herstel van letsel of schade. Schallenberg Letselschade helpt u graag de schade te verhalen. Wij zullen ook onderzoeken wie de producent is. Neem contact op!

Gebrekkig product & aansprakelijkheid

Bewijs van geleden schade

Het is belangrijk om te weten dat de bewijsvoering bij het slachtoffer ligt, in dit geval dus de benadeelde waarop het product van. Denk hier bij aan;

  • bewijs van de schade die het product heeft veroorzaakt
  • aantonen wat het gebrek is geweest van het product
  • een causaal (oorzaak-gevolg) verband tussen schade en het gebrek

U als benadeelde hoeft niet het gebrek waarop het product rust of de nalatigheid of de schuld van de producent of importeur aan te tonen. Het gaat hierbij specifiek om de schade dat kan worden gerelateerd aan het product.

Schallenberg Letselschade heeft ruime ervaring op dit gebied en dat betekent een stukje ontzorging voor u. Wij regelen met respect voor uw privacy de vergoeding van uw materiële en immateriële schade (smartengeld). De vergoeding voor onze eigen service zit hierbij, omdat vanuit de wetgever is bepaald dat de kosten van rechtsbijstand óók vergoed moeten worden door de aansprakelijke partij c.q. aansprakelijke verzekeraar. Door ons in te schakelen profiteert u van uitstekende kennis en expertise, zonder dat het u wat kost. Maak een afspraak omtrent een gebrekkig product en de aansprakelijkheid die geldt als producent die het product heeft ontwikkeld.

Voor het geval u een ongeval maakt in het verkeer, wat dan?

Product niet op orde?

Vraag een Quickscan aan!

Doe de quickscan