Doe de Letselscan

Oorzaken letselschade

Veelvoorkomende oorzaken van letselschade

Verkeersongeval

In 2018 vielen er 21.700 ernstig verkeersgewonden, waarvan 6.800 met letselernst. De veroorzaker van het ongeval is hiervoor aansprakelijk en dient derhalve de letselschade van het slachtoffer te vergoeden.

Bedrijfsongeval

Wanneer u het slachtoffer bent geworden van een bedrijfsongeval met letsel tot gevolg, is veelal de werkgever hiervoor aansprakelijk op grond van artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek. De aansprakelijkheid van het bedrijfsongeval staat vast wanneer het ongeval tijdens werktijd is gebeurd en de werkgever zijn zorgplicht schond.

Ongeval met een dier

Wanneer u letselschade hebt opgelopen door een ongeval met een dier dan kunt u uw letselschade claimen. Ook al heeft de eigenaar van het dier geen schuld. Op grond van artikel 6:179 Burgelijk Wetboek is de bezitter van een dier namelijk aansprakelijk voor de door het dier aangerichte schade. Dit geldt ook als het dier buiten de wil van zijn eigenaar handelde.

Gebrekkig product

Wanneer u letselschade hebt opgelopen door een gebrekkig product dan is in het meeste geval de producent van het gebrekkige product aansprakelijk. Onder producent wordt verstaan: de fabrikant van het eindproduct. Op grond van de wet is iedereen die een product op de markt brengt aansprakelijk voor letselschade ontstaan door gebreken aan het product. Wanneer het niet duidelijk wie de producent is, dan is de leverancier van het product aansprakelijk.

Andere oorzaak

Wanneer u door een andere oorzaak dan de hierboven vermelde oorzaken letselschade hebt opgelopen, dan is het de vraag of een ander hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld. Wanneer dat het geval is dan dient de veroorzaker u schadeloos te stellen. Schallenberg Letselschade bespreekt graag met u wat de mogelijkheden zijn.