Doe de Quickscan

Smartengeldgids

Handige handboek door de ANWB

Een vergoeding voor het ontastbare

Een ongeval waarbij letsel wordt opgelopen heeft in veel gevallen een grote impact op het leven van een slachtoffer. Naast lichamelijke klachten, kunnen er namelijk ook psychische klachten ontstaan. Slachtoffers krijgen vaak te maken met tijdelijke of blijvende beperkingen in het dagelijks leven, bijvoorbeeld huishoudelijke taken, werk en hobby’s. Naast de materiële schade kan ook immateriële schade (hoogte van smartengeld) worden geclaimd. Maar hoe bereken je een vergoeding van het letsel en voor verlies van levensvreugde en pijn? Onder andere ww recht op smartengeld bij letselschade is wat wij voor u regelen!

Smartengeldgids

Belangenbehartigers gebruiken voor letselschade bedragen als leidraad de ANWB Smartengeldgids. Dit handboek wordt jaarlijks door de ANWB uitgegeven en bevat rechterlijke uitspraken van Nederlandse rechters over de hoogte van vergoedingen van het smartengeld. Ook als sprake is van medische fout kan er smartengeld geclaimd worden door een jurist of letselschade advocaat.

Maak een afspraak
jurist Dennis Schallenberg

Gradaties van opgelopen letsel

Van belang voor de hoogte van smartengeld bij ongevallen wordt rekening gehouden met de ernst en de gevolgen van het opgelopen letsel. Daarbij wordt gekeken naar de volgende gradaties om de hoogte van het smartengeld te bepalen:

1. Gering letsel: kneuzingen, schaafwonden
2. Licht letsel: gebitsbeschadiging, niet gecompliceerde fracturen
3. Matig letsel: gecompliceerde breuken, verlies (deel) eigen gebit, amputatie deel vinger
4. Ernstig letsel: ernstige verbrijzelingsfractuur, beenverkorting, ernstige whiplash
5. Zwaar letsel: verlies reuk of smaak, karakterveranderingen, langdurig geestelijk instabiel
6. Zeer zwaar letsel: verlies spraakvermogen, volledige blindheid, storing geestelijk vermogen, amputatie of functieverlies been of arm
7. Uitzonderlijk zwaar letsel: totale dwarslaesie, mogelijkheid tot communicatie verloren of ernstig beperkt, zichtbaar ernstig misvormd door brandwonden

Factoren die bepalend zijn voor de hoogte van het smartengeld berekenen

De hoogte van de smartengeldbedragen worden bepaald door de ernst en de gevolgen van het opgelopen letsel. Aangezien dit per slachtoffer verschillend is, moeten de volgende vragen worden beantwoord:

  • Wat is de leeftijd van het slachtoffer?
  • Hoe ernstig was het ongeval?
  • Is het letsel van blijvende aard of is het slachtoffer volledig hersteld?
  • Als het letsel van blijvende aard is: wat zijn de belemmeringen in het dagelijkse leven?
  • Is er sprake van zichtbare littekens? En zo ja, in hoeverre zijn die van invloed op de psychische gesteldheid van het slachtoffer?
  • Hoeveel pijn heeft het slachtoffer geleden?
  • Hoeveel tijd heeft het slachtoffer in de herstelperiode moeten steken en hoeveel inspanning ging daarmee gepaard?

De smartengeldgids van de ANWB als leidraaid

een handige indicatie

De antwoorden op al deze vragen zijn voor elk slachtoffer anders. De Smartengeldgids geeft een goede indicatie van het smartengeld waar een slachtoffer van het ongeval recht op heeft, maar het blijft een zeer persoonlijke kwestie.

Een belangenbehartiger maakt een berekening naar aanleiding van de jurisprudentie uit de Smartengeldgids en uw persoonlijke situatie. In de meeste gevallen doet de tegenpartij nog een tegenvoorstel. Schallenberg Letselschade helpt u graag om een passende schadevergoeding te claimen.

Smartengeld claimen en berekenen?

Ga naar de Quickscan

Vraag aan!