Doe de Letselscan

Smartengeldgids

Handige handboek door de ANWB

Vergoedingen voor het ontastbare

Een ongeval waarbij letsel wordt opgelopen heeft in veel gevallen een grote impact op het leven van slachtoffers. Naast lichamelijke klachten, kunnen er namelijk ook psychische klachten ontstaan. Slachtoffers krijgen vaak te maken met tijdelijke of blijvende beperkingen in het dagelijks leven, bijvoorbeeld huishoudelijke taken, werk en hobby’s. Naast de materiële schade kan ook immateriële schade (hoogte van smartengeld) worden geclaimd. Maar hoe bereken je vergoedingen van het letsel en voor verlies van levensvreugde en pijn? Onder andere ww recht op smartengeld bij letselschade is wat wij voor u regelen.

Bij het berekenen van smartengeld, het gaat om een vergoedingen voor immateriële schade die iemand heeft geleden door bijvoorbeeld een ongeluk. Deze immateriële schadevergoeding is bedoeld voor het leed en de psychische schade die niet direct in geld uit te drukken is. Bij het vaststellen van de hoogte van smartengeld speelt een rol hoe ernstig het ongeluk was en in welke mate iemand last heeft van de gevolgen van letselschade. Smartengeld is dus een essentieel onderdeel van de schadevergoeding bij letselschade.

Bent u op zoek naar informatie over smartengeld en wilt u meer weten over de mogelijkheden in Nederland? Dan is de Smartengeldgids wellicht interessant voor u. Deze gids biedt u een overzicht van de bepalingen en voorbeelden van smartengeldbedragen die in vergelijkbare gevallen zijn toegewezen.

Smartengeldgids

Smartengeld is een vergoeding voor het immateriële leed dat u heeft ondervonden als gevolg van bijvoorbeeld een verkeersongeval, medische fout of andere situaties waarbij u letselschade heeft opgelopen. Het bedrag van het smartengeld kan variëren, afhankelijk van factoren zoals de ernst van het letsel, de duur van het leed en de leeftijd.

In de Smartengeldgids vindt u nuttig advies en informatie om te bepalen of u mogelijk in aanmerking komt voor smartengeld. Het geeft u inzicht in uitspraken van de rechter en vergelijkbare cases, zodat u een idee krijgt van de bedragen die in verschillende situaties zijn toegekend. Hierdoor kunt u een beter beeld krijgen van wat u kunt verwachten in uw specifieke situatie.Belangenbehartigers gebruiken voor letselschade bedragen als leidraad de ANWB Smartengeldgids. Dit handboek wordt jaarlijks uitgegeven en bevat rechterlijke uitspraken van Nederlandse rechters over de hoogte van vergoedingen van het smartengeld. Ook als sprake is van medische fout kan er smartengeld geclaimd worden door een jurist of letselschade advocaat.

Maak een afspraak
jurist Dennis Schallenberg - uw letselschade expert - lees meer over Smartengeldgids

Gradaties van opgelopen letsel

Van belang voor de hoogte van smartengeld bij ongevallen wordt rekening gehouden met de ernst en de gevolgen van het opgelopen letsel. Daarbij wordt gekeken naar de volgende gradaties om de hoogte van het smartengeld te bepalen:

1. Gering letsel: kneuzingen, schaafwonden
2. Licht letsel: gebitsbeschadiging, niet gecompliceerde fracturen
3. Matig letsel: gecompliceerde breuken, verlies (deel) eigen gebit, amputatie deel vinger
4. Ernstig letsel: ernstige verbrijzelingsfractuur, beenverkorting, ernstige whiplash
5. Zwaar letsel: verlies reuk of smaak, karakterveranderingen, langdurig geestelijk instabiel
6. Zeer zwaar letsel: verlies spraakvermogen, volledige blindheid, storing geestelijk vermogen, amputatie of functieverlies been of arm
7. Uitzonderlijk zwaar letsel: totale dwarslaesie, mogelijkheid tot communicatie verloren of ernstig beperkt, zichtbaar ernstig misvormd door brandwonden

Factoren die bepalend zijn voor de hoogte van het smartengeld berekenen

De hoogte van de smartengeldbedragen worden bepaald door de ernst en de gevolgen van het opgelopen letsel. Aangezien dit per slachtoffer verschillend is, moeten de volgende vragen worden beantwoord:

  • Wat is de leeftijd van het slachtoffer?
  • Hoe ernstig was het ongeval?
  • Is het letsel van blijvende aard of is het slachtoffer volledig hersteld?
  • Wat zijn de belemmeringen in het dagelijkse leven?
  • Is er sprake van zichtbare littekens? En zo ja, wat is de invloed op de psychische gesteldheid van het slachtoffer?
  • Hoeveel pijn heeft het slachtoffer geleden?
  • Hoeveel tijd heeft het slachtoffer in de herstelperiode moeten steken en hoeveel inspanning ging daarmee gepaard?

De smartengeldgids van de ANWB als leidraaid

een handige indicatie

De antwoorden op al deze vragen zijn voor elk slachtoffer anders. De Smartengeldgids geeft een goede indicatie van het smartengeld waar een slachtoffer van het ongeval recht op heeft, maar het blijft een zeer persoonlijke kwestie. Een belangenbehartiger maakt een berekening naar aanleiding van de jurisprudentie uit de Smartengeldgids en uw persoonlijke situatie. In de meeste gevallen doet de tegenpartij nog een tegenvoorstel. Schallenberg Letselschade helpt u graag om een passende schadevergoeding te claimen.

In letselschadezaken wordt de smartengeldgids ook gebruikt door Schallenberg Letselschade. Hierin wordt namelijk op heldere wijze uitgelegd hoe smartengeld wordt berekend in het geval van diverse omstandigheden, waarbij het direct gaat om de aansprakelijkheid van de andere partij. Zo stellen zij welke schadeposten in aanmerking komen en welke voorbeelden onder de naam ‘shockschade’ vallen. In Nederland worden smartengeldbedragen vaak als onderdeel van de uitspraak in diverse letselschadezaken toegekend door rechters. Het is dus mogelijk om als aansprakelijke partij hiermee geconfronteerd te worden. Daarom staat Schallenberg Letselschade voor u klaar om kosteloos advies te geven en informatie te verstrekken over smartengeldclaims. Neem daarom direct contact op via de mail of via het formulier op de website. Daarnaast komen verkeersongevallen vaak voor waarin smartengeld wordt toegekend als gevolg van de door de tegenpartij veroorzaakte letselschade.

Let op: de Smartengeldgids is een hulpmiddel en geen vervanging voor juridisch advies. Het is belangrijk om uw zaak te bespreken met een letselschadeadvocaat of juridisch expert zoals Schallenberg Letselschade om een nauwkeurige schatting van uw schadevergoeding te krijgen. Zij kunnen de specifieke details van uw zaak beoordelen en u begeleiden bij het bepalen van het juiste bedrag aan smartengeld dat u kunt eisen. Als u interesse heeft in de Smartengeldgids of als u meer informatie wilt over uw recht op smartengeld, kunt u contact opnemen via ons contactformulier. Onze specialisten staan klaar om u te helpen bij het begrijpen van de bepalingen en het proces van het verkrijgen van een passende vergoeding voor immateriële schade, zoals leed, littekens en medische gevolgen. Er zijn geen kosten verbonden aan onze juridische dienstverlening, tenzij anders vermeld. Maar de Smartengeldgids zelf is altijd gratis beschikbaar.

 

Smartengeld claimen en berekenen?

Ga naar de Quickscan

Vraag aan!