Doe de Letselscan

Smartengeld bij een hersenschudding

Smartengeld bij een hersenschudding

Een ongeval waarbij letsel wordt opgelopen (bijvoorbeeld een hersenschudding) heeft in veel gevallen een grote impact op het leven van een slachtoffer. Naast lichamelijke klachten, kunnen er namelijk ook psychische klachten ontstaan. Slachtoffers krijgen vaak te maken met tijdelijke of blijvende beperkingen in het dagelijks leven, bijvoorbeeld huishoudelijke taken, werk en hobby’s. Naast de materiële schade kan ook immateriële schade (smartengeld) worden geclaimd. Maar hoe bereken je een vergoeding voor verlies van levensvreugde en pijn bij een hersenschudding?

Wat is de Smartengeldgids

Belangenbehartigers gebruiken als leidraad de ANWB Smartengeldgids. Dit handboek wordt jaarlijks door de ANWB uitgegeven en bevat uitspraken van Nederlandse rechters over de hoogte van vergoedingen van het smartengeld. In de smartengeldgids staan ook uitspraken over ongevallen waarbij het slachtoffer een hersenschudding heeft opgelopen.

Gradaties van opgelopen letsel

Bij de berekening van smartengeld wordt rekening gehouden met de ernst en de gevolgen van het opgelopen letsel. Daarbij wordt gekeken naar de volgende gradaties om de hoogte van het smartengeld te bepalen:

1. Gering letsel: kneuzingen, schaafwonden
2. Licht letsel: gebitsbeschadiging, niet gecompliceerde fracturen
3. Matig letsel: gecompliceerde breuken, verlies (deel) eigen gebit, amputatie deel vinger
4. Ernstig letsel: ernstige verbrijzelingsfractuur, beenverkorting, ernstige whiplash
5. Zwaar letsel: verlies reuk of smaak, karakterveranderingen, langdurig geestelijk instabiel
6. Zeer zwaar letsel: verlies spraakvermogen, volledige blindheid, storing geestelijk vermogen, amputatie of functieverlies been of arm
7. Uitzonderlijk zwaar letsel: totale dwarslaesie, mogelijkheid tot communicatie verloren of ernstig beperkt, zichtbaar ernstig misvormd door brandwonden

De hoogte van het smartengeld

De hoogte van de smartengeld bedragen worden bepaald door de ernst en de gevolgen van het opgelopen letsel. Aangezien dit per slachtoffer verschillend is, is dit soms lastig te bepalen. Bij een ongeval waarbij het slachtoffer een hersenschudding heeft opgelopen, is onder andere de eventuele blijvende gevolgen, de ernst van het ongeval en de leeftijd van het slachtoffer bepalend. De Smartengeldgids geeft een goede indicatie van het smartengeld waar een slachtoffer recht op heeft, maar het blijft een zeer persoonlijke kwestie. Een belangenbehartiger maakt een berekening naar aanleiding van de jurisprudentie uit de Smartengeldgids en uw persoonlijke situatie. In de meeste gevallen doet de tegenpartij nog een tegenvoorstel. Schallenberg Letselschade helpt u graag als u een hersenschudding heeft opgelopen of ander letsel heeft door een ongeval dat u is overkomen.