Doe de Letselscan

Schadeverzekering Inzittenden (SVI)

Het belang van een schadeverzekering Inzittenden (SVI)

Regelmatig krijg we mensen in onze praktijk die betrokken zijn geraakt bij een verkeersongeval met de vraag of zij ook een letselschadezaak kunnen starten wanneer zij zelf een verkeersongeval hebben veroorzaakt en hierbij zelf letsel hebben opgelopen. De eerste vraag die we dan stellen is: “Heeft u een Schadeverzekering Inzittenden (SVI) bij uw autoverzekering?” In de helft van de gevallen is het antwoord “Nee.” en laat men weten dat er alleen sprake is van een Ongevallen Inzittendenverzekering (OIV). Waarom dit van belang is zal hieronder uitgelegd worden.

Wat houdt een Schadeverzekering Inzittenden (SVI) in?

Een automobilist die een verkeersongeval veroorzaakt of die een eenzijdig verkeersongeval veroorzaakt en hierbij letsel heeft opgelopen kan bij een SVI een beroep doen op schadevergoeding bij zijn eigen autoverzekeraar. De SVI biedt dus een vergoeding voor letselschade, maar ook de materiële kosten die in direct verband staan met het ongeval, zoals inkomstenderving, kosten huishoudelijke hulp en ziektekosten kunnen voor vergoeding in aanmerking komen. Bij een SVI wordt de werkelijk geleden schade vergoed.

Wat houdt een Ongevallen Inzittendenverzekering (OIV) in?

Deze verzekering keert een vast bedrag uit als een automobilist of zijn passagiers overlijden of blijvend invalide raken bij een ongeval. Of de automobilist of de tegenpartij aansprakelijk is voor het ongeval maakt daarbij niet uit. De schade-uitkering bij een OIV is dus niet gerelateerd aan de werkelijk geleden schade of kosten, zoals bij een SVI. Daarnaast moet er bij een OIV dus sprake zijn van overlijden of blijvende invaliditeit.

Wanneer een automobilist zelf de veroorzaker van een ongeval is of de veroorzaker is van een eenzijdig ongeval en in beide gevallen zelf ook letsel heeft opgelopen, is het voor zijn (letsel)schadeclaim van belang om te weten of er bij de autoverzekering een dekking SVI is afgesloten of dat er slechts een dekking OIV is afgesloten. Weet u niet zeker of u een SVI-dekking heeft afgesloten op uw autoverzekering? Raadpleeg dan uw autoverzekeringpolis of neem contact op met uw assurantietussenpersoon.

Mocht u betrokken zijn geweest bij het veroorzaken van een verkeersongeval of bent u betrokken bij het veroorzaken van een eenzijdig verkeersongeval en u heeft hierbij zelf letsel opgelopen én u heeft op uw autoverzekering een dekking SVI afgesloten? Dan helpt Schallenberg Letselschade u graag verder bij het verhalen van uw schade. Voor meer informatie kunt u terecht op www.schallenberg-letselschade.nl of kunt u voor vrijblijvend advies telefonisch contact opnemen met Schallenberg Letselschade op telefoonnummer: 053-8900945