Doe de Quickscan

Studievertraging letselschade

Wij helpen u uit de brand

Definitie van studievertraging

De definitie van studievertraging wordt in de letselschade richtlijn van de Letselschade Raad als volgt geformuleerd: “Onder schade wegens studievertraging letselschade wordt verstaan de schade die optreedt doordat een benadeelde later op de arbeidsmarkt actief zal zijn ten gevolge van een door een ongeval onderbroken opleiding, voor welke studievertraging van een derde aansprakelijk is te houden.”

Wat valt er onder deze richtlijn?

De bedragen in de richtlijn gelden ter vergoeding van het jaar aan inkomen dat u misloopt omdat u later op de arbeidsmarkt bent gekomen. Deze bedragen gelden niet voor bijvoorbeeld extra kosten of andere studieboeken die u moet aanschaffen. Hieronder valt ook niet het collegegeld, aangepast vervoer naar college en andere extra studiekosten die u maakt voor uw studie doordat u letselschade hebt opgelopen. Deze bedragen komen namelijk nog bovenop de schadevergoeding volgens de richtlijn van letselschade.

Neem contact met ons op
Studievertraging letselschade

Bewijs voor studievertraging

Zodra u aannemelijk kan maken dat u die studievertraging niet had opgelopen als het ongeval niet had plaatsgevonden en u geen letselschade had opgelopen, dat de studievertraging dus te wijten is aan het ongeval, komt u in aanmerking voor een schadevergoeding voor studievertraging. Aan het bewijs dat moet worden geleverd om aan te tonen hoe iemands leven zonder ongeval zou zijn verlopen, mogen niet al te hoge eisen worden gesteld. Vorenstaande blijkt uit veel rechterlijke uitspraken. Het is namelijk strikt genomen ook niet meer te bewijzen, juist omdat het ongeval heeft plaatsgevonden door toedoen van een ander. Een slachtoffer kan ermee volstaan door aannemelijk te maken dat hij of zij de studie op een goede manier zou hebben vervolgd als het ongeval niet was gebeurd. Als bewijs daarvoor kunnen de studieresultaten tot aan het moment van het ongeval en een verklaring van een studiebegeleider of schooldecaan dat iemand niet in staat is zijn of haar studie te vervolgen, worden overgelegd.

Hoogte van de vergoeding voor studievertraging bij letselschade

De hoogte van de vergoeding voor studievertraging (dus het later op de arbeidsmarkt komen) is ingedeeld in 4 categorieën, namelijk (bedragen gelden per 1 januari 2021):

  • Basisschool: € 6.475
  • VMBO/LBO: € 14.900
  • HAVO/MBO/VWO: € 18.150,-
  • HBO/WO: € 22.025

Bovenstaande bedragen gelden indien er sprake is van maximaal één jaar studievertraging. Indien de studievertraging meer dan één jaar bedraagt, dient de schadevergoeding concreet te worden berekend.

Studievertraging opgelopen?

U heeft wellicht recht op vergoeding!

Heeft u ten gevolge van een ongeval studievertraging opgelopen en wilt u hiervoor graag een vergoeding ontvangen? Schallenberg Letselschade helpt u graag om voor u de schadevergoeding te claimen waar u recht op heeft.

Neem vrijblijvend contact op met één van onze medewerkers om uw situatie te bespreken! Ook kunnen wij u ondersteunen in de volgende situaties:

 

Schadevergoeding claimen? Wij helpen u graag!

Letselschade berekenen?

Vraag onze gratis quickscan aan

Doe de quickscan