Doe de Quickscan

Wat is letselschade?

Letselschade is de lichamelijke of geestelijke schade die u lijdt naar aanleiding van bijvoorbeeld een verkeersongeval of een arbeidsongeval.

Wat is letselschade en wat te doen bij letselschade? Lees het bij Schallenberg Letselschade | Letselschade door bedrijfsongeval

Het regelen van een letselschadezaak is in veel gevallen een gecompliceerd proces met aanhoudende discussies waarbij emoties hoog kunnen oplopen.

U krijgt met uiteenlopende partijen te maken, zoals zorgaanbieders, verzekeraars, juridisch specialisten en arbeidsdeskundigen. U bent dan ook gebaat bij professionele ondersteuning die de balans opmaakt en de letselschade claimt. Betrouwbare, integere letselschadejuristen die hun vak verstaan.

Op de vraag ‘wat is letselschade?‘ kunnen we niet direct een eenduidig antwoord geven. Letselschade is complex en altijd afhankelijk van de persoon én situatie. Desalniettemin kun je onder letselschade verstaan: Alle gemaakte kosten van zowel materieel als immaterieel, die direct voortvloeien naar aanleiding van een ongeval. Misgelopen opbrengsten worden hierbij ook verstaan als kosten. Heb jij recht op een schadevergoeding en zoek je hulp bij het aansprakelijk stellen van de wederpartij? Maar ook het krijgen van onafhankelijk advies? Dan zijn wij uw letselschade adviseur!

Wat is letselschade voor u?

Er zijn diverse oorzaken die leiden tot letselschade

Er zijn diverse oorzaken die leiden tot het letsel, denk aan een bedrijfsongeval, een beroepsziekte, een medische fout, een verkeersongeval, een gebrekkig product en letsel veroorzaakt door dieren.

Naast lichamelijk of geestelijk letsel maken ook inkomensverlies of het betalen van ziektekosten deel uit van de gevolgen van letselschade. Bijvoorbeeld situaties waarbij u door gevolg van schade opgelopen door derden, niet meer kunt werken of uw pensioenopbouw verliest. Deze medische kosten vallen ook onder materiële schade als gevolg van een ongeluk. De hoogte van de vergoeding wordt altijd bepaald door een derde.

Wat te doen bij letselschade?

Heeft u letselschade geleden, dan kunt u de eventuele veroorzaker aansprakelijk stellen. Dit maakt een letselschadezaak tegelijkertijd complex. Want wie is aansprakelijk? Wat is wel of niet verzekerd? Kan er smartengeld worden geëist? Het antwoord op deze en gerelateerde vragen is niet altijd even duidelijk. Schallenberg Letselschade kan u bijstaan om antwoorden te vinden en adviseert u over het claimen van een schadevergoeding en het eisen van smartengeld. Neem contact met een jurist binnen ons team.

Wat is smartengeld?

Smartengeld is een vergoeding die u krijgt voor de ‘onherstelbare’ schade. Deze schade wordt ook wel de immateriële schade genoemd, omdat het niet tastbaar is. Wanneer u letselschade heeft opgelopen heeft u bijna altijd ook te maken met immateriële schade, een aantal voorbeelden zijn:

  • Lichamelijke pijn
  • Eventueel blijvende invaliditeit en/of beperkingen
  • Last van belemmeringen die ontstaan door uw letsel
  • Verdriet
  • Angst- en paniekaanvallen door trauma
  • Aantasting lichamelijke integriteit
  • Verminderde levenslust door een verminderde levenskwaliteit
Afspraak inplannen