Doe de Letselscan

Letselschade en verkeersongeval

Wij zorgen snel voor uw vergoeding

De impact van een ongeluk in het verkeer

Een verkeersongeval heeft vaak een grote impact op uw leven. Naast dat u erg geschrokken bent, kunt u ook te maken krijgen met hoge (medische) kosten of verminderde inkomsten. Er is dan sprake van letselschade. Hiervoor wilt u uiteraard graag een schadevergoeding ontvangen. Als een ander aansprakelijk is voor uw letselschade, heeft u recht op een schadevergoeding. Hoe hoog de letselschadevergoeding is, is afhankelijk van vele factoren en zullen per geval bekeken moeten worden.

Soorten verkeersongevallen

Er bestaan twee soorten ongevallen, namelijk een eenzijdig ongeval en een tweezijdig ongeval. Bij een eenzijdig ongeval is zoals de naam al zegt maar één verkeersdeelnemer betrokken. Bij een tweezijdig ongeval zijn ten minste twee verkeersdeelnemers betrokken. Dit kunnen er dus ook meer zijn. Als er (zeer) veel auto’s betrokken zijn, dan spreken we van een kettingbotsing.

Neem contact met ons op
Letselschade en verkeersongeval

Welke letselschadevergoeding claimen na een verkeersongeval?

Veel mensen weten niet welke letselschadevergoeding geclaimd kan worden. Vaak claimen zij alleen de reparatiekosten van hun auto, fiets of ander vervoersmiddel. Wat veel mensen niet weten is dat zij naast de reparatiekosten van hun vervoersmiddel ook recht hebben op schadevergoeding op andere vlakken.

Onderdelen van de letselschade

Letselschade door een verkeersongeval bestaat uit twee categorieën, namelijk materiële en immateriële schade. Onder materiële schade valt onder andere gederfde inkomsten, reiskosten, ziektekosten en kosten van huishoudelijke hulp. Schadevergoeding van immateriële schade wordt ook wel smartengeld genoemd.

Immateriële schadevergoeding bij letselschade

Wanneer kunt u deze claimen?

De schadevergoeding voor het smartengeld kan pas aan het eind van letselschadezaak worden geclaimd. Dit komt omdat op dat moment pas duidelijk is of er eventuele blijvende klachten zijn, in hoeverre het verkeersongeval heeft geleid tot gederfde levensvreugde en in hoeverre het ongeval heeft geleid tot andere ongemakken. De hoogte van de immateriële schadevergoeding is dus onder andere afhankelijk van bovenstaande punten.

Materiële schadevergoeding bij letselschade
Om duidelijk in beeld te krijgen hoe hoog de materiële schadevergoeding moet worden, is het van belang om goed bij te houden welke kosten er gemaakt worden. Zo is het onder andere van belang om de facturen van eventuele behandelingen (onder andere voor fysiotherapie of facturen eigen risico) goed te bewaren en daarnaast de kilometers die u maakt door het verkeersongeval bij te houden (bijvoorbeeld naar het ziekenhuis, fysiotherapie, enz.).

Letselschade ontstaan door een verkeersongeval claimen?
Bent u slachtoffer van een verkeersongeval en wilt u letselschade claimen? Schallenberg Letselschade gaat graag met u in gesprek om te kijken of u recht heeft op een letselschadevergoeding en zo ja, zullen wij ervoor zorgen dat u de letselschadevergoeding krijgt waar u recht op heeft.

Verkeersongeluk? Wij helpen u graag!

Letselschade berekenen?

Vraag onze gratis quickscan aan

Doe de quickscan