Doe de Quickscan

Letselschade door bedrijfsongeval

Wat kunt u hieraan doen?

Letselschade door een arbeidsongeval

Wanneer u op uw werk letsel oploopt is de verzekeraar van uw werkgever aansprakelijk voor de schade die u hebt geleden. “Op uw werk” moet niet te letterlijk worden genomen. De werkgever kan ook in meer gevallen aansprakelijk worden gesteld. Zo kan uw werkgever ook aansprakelijk worden gesteld van een bedrijfsongeval wanneer u letsel oploopt wanneer u voor uw werkgever onderweg bent. Denk bij een bedrijfsongeval bijvoorbeeld aan uitglijden over een gladde werkvloer of gewond raken door een collega tijdens werktijd of door een machine. “Werkgever” moet ook niet te letterlijk worden genomen. Wanneer u uitzendkracht, vrijwilliger of stagiair bent kan de werkgeversaansprakelijkheid ook gelden. Wilt u een bedrijfsongeval melden bij ons? Neem contact met ons op.

Hoe zit het met de aansprakelijkheid?

Aansprakelijkheid voor een werknemer berust in dit geval niet op de “gewone” onrechtmatige daad zoals die is beschreven in artikel 162 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. Aansprakelijkheid verloopt hier over de band van artikel 658 , lid 2 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. Op grond van deze bepaling is de werkgever aansprakelijk voor de schade die u op de werkvloer lijdt, tenzij hij de werkplek volledig veilig heeft gemaakt of dat u door extreme onvoorzichtigheid waarschijnlijk zelf verantwoordelijk bent voor uw geleden schade. Bij de inspectie SZW kan nogmaals bepaald worden of een werkvloer onveilig is of niet.

De werkgever heeft op grond van lid 1 van hetzelfde wetsartikel een zorgplicht. De werkgever moet ervoor zorgen dat u werkzaam bent op een veilige werkplek, zoveel mogelijk voorkomen dat u ziek wordt of een ongeval krijgt, u uitleggen hoe u veilig werkt en controleren of u veilig werkt. Bekijk ons werkgebied in Overijssel en in welke regio’s wij actief zijn.

Maak een afspraak
Kosten letselschade - waar moet u rekening mee houden? en hoe buitengerechtelijke kosten bij letselschade verhalen | Letselschade door bedrijfsongeval

Letselschade door bedrijfsongeval? Denk aan de zorgplicht

Dat de werkgever zich moet houden aan veiligheidsvoorschriften tijdens het werk, is geregeld in de zorgplicht. Aansprakelijkheid berust in dit geval niet op de “gewone” onrechtmatige daad zoals die is beschreven in artikel 162 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. Aansprakelijkheid verloopt hier over de band van artikel 658 , lid 2 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. Op grond van deze bepaling is de werkgever aansprakelijk voor de schade of het letsel die u op de werkvloer lijdt, tenzij hij zijn zorgplicht niet heeft geschonden of dat u zelf verantwoordelijk bent voor het ongeval dat u is overkomen. Wat betekent dat voor u?

Schade door eigen schuld?

Normaal gesproken wordt alleen aangenomen dat u zelf verantwoordelijk bent voor het ongeval wanneer er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. Dit houdt in dat u welbewust grote risico’s heeft moeten nemen. Dit wordt niet snel aangenomen, want ten eerste moet de werkgever weten te bewijzen dat u grote risico’s heeft genomen en ten tweede moet de rechter er ook nog in mee gaan dat u eigen schuld heeft aan het bedrijfsongeval.

Goed begeleid worden na een ongeluk op het werk

Maak een afspraak met onze specialisten

Wilt u graag goed begeleid worden in het gehele proces als u te maken krijgt met letselschade door bedrijfsongeval? Maak dan een afspraak met het juridische team van Schallenberg Letselschade. Wij bieden een gratis letselschade quickscan aan voor slachtoffers van een bedrijfsongeval zodat u direct te weten krijgt of er de mogelijkheid bestaat dat u kosten kunt laten vergoeden en aansprakelijk stellen aantoonbaar is. Wij zijn inzetbaar in heel Nederland dus neem contact op met ons team voor een afspraak.

Bedrijfsongeval en letselschade?

Direct antwoord van onze specialisten?

Vraag onze gratis quickscan aan

Doe de quickscan