Doe de Quickscan

Letselschade door bedrijfsongeval

Wat kunt u hieraan doen?

Letselschade door een arbeidsongeval

Wanneer u op uw werk letsel oploopt is de verzekeraar van uw werkgever aansprakelijk voor de schade die u hebt geleden. “Op uw werk” moet niet te letterlijk worden genomen. De werkgever kan ook in meer gevallen aansprakelijk worden gesteld. Zo kan uw werkgever ook aansprakelijk worden gesteld wanneer u letsel oploopt wanneer u voor uw werkgever onderweg bent. Denk bij een bedrijfsongeval bijvoorbeeld aan uitglijden over een gladde werkvloer of gewond raken door een collega tijdens werktijd. “Werkgever” moet ook niet te letterlijk worden genomen. Wanneer u uitzendkracht, vrijwilliger of stagiair bent kan de werkgeversaansprakelijkheid ook gelden.

Hoe zit het met de aansprakelijkheid?

Aansprakelijkheid berust in dit geval niet op de “gewone” onrechtmatige daad zoals die is beschreven in artikel 162 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. Aansprakelijkheid verloopt hier over de band van artikel 658 , lid 2 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. Op grond van deze bepaling is de werkgever aansprakelijk voor de schade die u op de werkvloer lijdt, tenzij hij de werkplek volledig veilig heeft gemaakt of dat u door extreme onvoorzichtigheid waarschijnlijk zelf verantwoordelijk bent voor uw geleden schade.

De werkgever heeft op grond van lid 1 van hetzelfde wetsartikel een zorgplicht en hulp bij het arbeidsongeval. De werkgever moet ervoor zorgen dat u werkzaam bent op een veilige werkplek, zoveel mogelijk voorkomen dat u ziek wordt of een ongeval krijgt, u uitleggen hoe u veilig werkt en u controleren of u veilig werkt.

Maak een afspraak
Kosten letselschade - waar moet u rekening mee houden? en hoe buitengerechtelijke kosten bij letselschade verhalen | Letselschade door bedrijfsongeval

Letselschade door bedrijfsongeval? Denk aan de zorgplicht

Van een werkgever wordt verwacht dat hij zich aan deze zorgplicht houdt. Aansprakelijkheid berust in dit geval niet op de “gewone” onrechtmatige daad zoals die is beschreven in artikel 162 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. Aansprakelijkheid verloopt hier over de band van artikel 658 , lid 2 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. Op grond van deze bepaling is de werkgever aansprakelijk voor de schade of het letsel die u op de werkvloer lijdt, tenzij hij zijn zorgplicht niet heeft geschonden of dat u zelf verantwoordelijk bent voor het ongeval dat u is overkomen.

Normaal gesproken wordt alleen aangenomen dat u zelf verantwoordelijk bent voor het ongeval wanneer er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. Dit houdt in dat u welbewust grote risico’s heeft moeten nemen. Dit wordt niet snel aangenomen, want ten eerste moet de werkgever weten te bewijzen dat u grote risico’s heeft genomen en ten tweede moet de rechter er ook nog in mee gaan dat u eigen schuld heeft aan het bedrijfsongeval.

Beroep tegen buitengerechtelijke kosten

Maak afspraken vooraf helder

Het kan voorkomen dat de aansprakelijke partij of diens verzekeraar beroep aantekent tegen de buitengerechtelijke kosten, dan wel er alles aan doet om niet de volledige nota (lees: hoogte van een schadevergoeding) te hoeven betalen. Soms blijft ook door een dubbele redelijkheidstoets een specifiek bedrag open staan. Door vooraf duidelijke afspraken te maken over de verdeling van de kosten, weet u waar u als slachtoffer aan toe bent. Lees ook meer over immateriële schade.

Wilt u graag goed begeleid worden in het gehele proces als u te maken krijgt met letselschade door bedrijfsongeval? Maak dan een afspraak met het juridische team van Schallenberg Letselschade. Wij bieden een gratis letselschade quickscan aan voor slachtoffers van letsel zodat u direct te weten krijgt of er de mogelijkheid bestaat dat u kosten kunt laten vergoeden en aansprakelijk stellen aantoonbaar is. Wij zijn inzetbaar in heel Nederland dus neem contact op met ons team voor een afspraak. Ook werken wij met meerdere verzekeraars en kunnen wij de hulp inroepen van een advocaat indien er geprocedeerd moet worden naar aanleiding van een ongeval.

 

Direct antwoord van onze specialisten?

Vraag onze gratis quickscan aan

Doe de quickscan