Doe de Letselscan

Letselschade door bedrijfsongeval

De werkgever aansprakelijk stellen

Letselschade door een arbeidsongeval

Wanneer u op uw werk, maar ook elders, letsel oploopt door het bedrijfsongeval is de verzekeraar van uw werkgever aansprakelijk voor de schade die u hebt geleden.  Als werknemer moet u “op uw werk” niet te letterlijk nemen. De werkgever kan ook in meer gevallen aansprakelijk worden gesteld. Zo kan uw werkgever ook aansprakelijk worden gesteld van een bedrijfsongeval wanneer u letsel oploopt bij een bedrijfsongeval tijdens uw reis – dus als u onderweg bent. Denk bij het bedrijfsongeval bijvoorbeeld aan uitglijden over een gladde werkvloer of gewond raken door een collega tijdens werktijd of door een machine. “Werkgever” moet ook niet te letterlijk worden genomen. Wanneer u uitzendkracht, vrijwilliger of stagiair bent kan de werkgeversaansprakelijkheid ook gelden. Wilt u een bedrijfsongeval melden bij ons? Neem contact met ons op.

In het ziekenhuis - hoe zit het met de aansprakelijkheid?

Aansprakelijkheid voor een werknemer berust in dit geval niet op de “gewone” onrechtmatige daad zoals die is beschreven in artikel 162 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. Aansprakelijkheid verloopt hier over de band van artikel 658 , lid 2 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. Op grond van deze bepaling is de werkgever aansprakelijk voor de kosten van schade die u op de werkvloer lijdt, tenzij hij de werkplek volledig veilig heeft gemaakt of dat u door extreme onvoorzichtigheid waarschijnlijk zelf verantwoordelijk bent voor uw geleden schade. Bij de inspectie SZW kan nogmaals bepaald worden of een werkvloer onveilig is of niet.

De werkgever heeft op grond van lid 1 van hetzelfde wetsartikel een zorgplicht. De werkgever moet ervoor zorgen dat u werkzaam bent op een veilige werkplek, zoveel mogelijk voorkomen dat u ziek wordt of een ongeval krijgt, u uitleggen hoe u veilig werkt en controleren of u veilig werkt. De hoogte van de schade vergoeding voor uw letsel kunnen wij deskundig bepalen. Bekijk ons werkgebied in Overijssel in welke regio’s wij actief zijn. Van onze juristen krijgt u het snelste antwoord via whatsapp en telefoon.

Maak een afspraak
Kosten letselschade - waar moet u rekening mee houden? en hoe buitengerechtelijke kosten bij letselschade verhalen | Letselschade door bedrijfsongeval

Letselschade door een bedrijfsongeval? Denk aan de zorgplicht

Dat de werkgever zich moet houden aan veiligheidsvoorschriften tijdens het werk, is geregeld in de zorgplicht. Aansprakelijkheid berust in dit geval niet op de “gewone” onrechtmatige daad zoals die is beschreven in artikel 162 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. Aansprakelijkheid verloopt hier over de band van artikel 658 , lid 2 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. Op grond van deze bepaling is de werkgever aansprakelijk voor de schade of het letsel die u op de werkvloer lijdt, tenzij hij zijn zorgplicht niet heeft geschonden of dat u zelf verantwoordelijk bent voor het ongeval dat u is overkomen. Wat betekent dat voor u?

Schade door eigen schuld – is mijn werkgever aansprakelijk?

Normaal gesproken wordt alleen aangenomen dat u zelf verantwoordelijk bent voor het ongeval wanneer er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. Dit houdt in dat u welbewust grote risico’s heeft moeten nemen. Dit wordt niet snel aangenomen, want ten eerste moet de werkgever weten te bewijzen dat u grote risico’s heeft genomen en ten tweede moet de rechter er ook nog in mee gaan dat u eigen schuld heeft van het ongeval.

Goed begeleid worden na een ongeluk op het werk

Maak een afspraak met onze specialisten

Wilt u graag goed begeleid worden in het gehele proces als u te maken krijgt met letselschade door bedrijfsongeval? Maak dan een afspraak met het juridische team van Schallenberg Letselschade. Een letselschade advocaat is niet nodig, want wij zijn deskundig en bevoegd genoeg om u te kunnen helpen. Wij bieden een gratis letselschade quickscan aan voor slachtoffers als gevolg van een bedrijfsongeval zodat u direct te weten krijgt of er de mogelijkheid bestaat dat u kosten kunt laten vergoeden en aansprakelijk stellen aantoonbaar is van de werkgever.

Wij helpen u met een schadevergoeding door het bedrijfsgeval op werk. De kosten voor onze diensten vallen onder de letselschade kosten en worden dus vergoed. U betaald dus niets en loopt geen eigen risico. Neem ook contact met ons op als uw werkgever niet wil samenwerken om het arbeidsongeval te vergoeden. Voorbeelden van klanten die we ook hebben geholpen leest u hier. Wij zijn inzetbaar in heel Nederland dus neem contact op met ons team voor een afspraak.

Bedrijfsongeval en letselschade?

Ongeval onder werktijd?

Vraag onze gratis quickscan aan

Doe de quickscan