Doe de Letselscan

Schadevergoeding letselschade

WIj nemen uw zaak serieus

Wanneer heeft recht op schadevergoeding?

Een ongeval heeft vaak een grote impact op uw leven. Naast dat u erg geschrokken bent, kunt u ook te maken krijgen met hoge (medische) kosten of verminderde inkomsten. Hiervoor wilt u uiteraard graag een schadevergoeding ontvangen. Als een ander aansprakelijk is voor uw letselschade, heeft u recht op een vergoeding. Hoe hoog de schadevergoeding is, is afhankelijk van vele factoren en zullen per geval bekeken moeten worden.

Welke schadevergoeding claimen bij letselschade?

Veel mensen weten niet welke schadevergoeding geclaimd kan worden. Vaak claimen zij alleen de reparatiekosten van hun auto, fiets of ander vervoersmiddel. Wat veel mensen niet weten is dat zij naast de reparatiekosten van hun vervoersmiddel ook recht hebben op schadevergoeding op andere vlakken.

Neem contact met ons op
Schadevergoeding letselschade

Onderdelen van de schadevergoeding bij letselschade

Schadevergoeding bij letselschade bestaat uit twee categorieën, namelijk materiële en immateriële schade. Onder schadevergoeding van materiële schade valt onder andere gederfde inkomsten, reiskosten, ziektekosten en kosten die te maken hebben met huishoudelijke hulp. Vvergoeding van immateriële schade wordt ook wel smartengeld genoemd.

Immateriële schadevergoeding

De schadevergoeding voor het smartengeld kan pas aan het eind van letselschadezaak worden geclaimd. Dit komt omdat op dat moment pas duidelijk is of er eventuele blijvende klachten zijn, in hoeverre het ongeval heeft geleid tot gederfde of verlies van levensvreugde en in hoeverre het ongeval heeft geleid tot andere ongemakken. De hoogte van de immateriële schadevergoeding is dus onder andere afhankelijk van bovenstaande punten.

Materiële schadevergoeding

Wat is het?

Om duidelijk in beeld te krijgen hoe hoog de materiële schadevergoeding moet worden, is het van belang om goed bij te houden welke kosten er gemaakt worden. Zo is het onder andere van belang om de facturen van eventuele behandelingen (onder andere voor fysiotherapie of facturen eigen risico) goed te bewaren en daarnaast de kilometers die u maakt door het ongeval bij te houden (bijvoorbeeld naar het ziekenhuis, fysiotherapie, enz.).

Bent u slachtoffer van letselschade en wilt u schadevergoeding claimen of iemand aansprakelijk stellen? Schallenberg Letselschade gaat graag met u in gesprek om te kijken of u recht heeft op een schadevergoeding en zo ja, zullen wij ervoor zorgen dat u de schadevergoeding krijgt waar u recht op heeft.

Schadevergoeding claimen? Wij helpen u graag!

Letselschade berekenen?

Vraag onze gratis quickscan aan

Doe de quickscan