Doe de Letselscan

Aansprakelijkheid sport en spel

Aansprakelijkheid bij sport en spel

Heb je tijdens een sport en/of spel situatie letsel opgelopen? Misschien kun je hierdoor tijdelijk niet meer werken, maak je veel medische kosten en kun je voorlopig niet sporten. Dat is niet niks. Kun je de veroorzaker aansprakelijk stellen voor de geleden en nog te lijden schade?

Regels binnen aansprakelijkheid sport en spel

In een sport- en spelsituatie, zoals een voetbalwedstrijd, gelden er zekere spelregels die de deelnemers moeten volgen. Deze regels zijn vastgesteld om niet alleen een eerlijke wedstrijd te waarborgen, maar ook om de veiligheid van de deelnemers te waarborgen. Echter, in sommige gevallen kunnen situaties ontstaan waarbij de grens tussen wat als gevaarlijk wordt beschouwd en wat binnen de normale gang van het spel valt, niet altijd even duidelijk is. Dit is waar de aansprakelijkheid in sport en spel in het spel komt. De rechtspraak heeft namelijk in de loop der jaren bepaalde richtlijnen vastgesteld om de drempel voor aansprakelijkheid in dergelijke gevallen te beoordelen. Over het algemeen geldt dat deelnemers aan een sportevenement minder snel aansprakelijk zullen worden gesteld voor ongelukken die plaatsvinden binnen de context van het spel, zolang ze zich houden aan de spelregels.

Bij aansprakelijkheidsrecht binnen sport en/of spel gelden andere regels dan in het dagelijkse leven. Wat in het dagelijkse leven ‘onrechtmatig’ zou zijn, kan in een sport en/of spel situatie wel rechtmatig zijn. Een voorbeeld hiervan is bij sport en spelsituaties zoals een voetbalwedstrijd een tackel op het veld of dat je bij boksen een klap mag uitdelen, dit is in het dagelijkse leven niet toegestaan. Door mee te doen aan een bepaalde sport en/of spel, neem je het risico om geblesseerd te raken.

Wanneer is er sprake van onrechtmatig handelen?

Het is wel onrechtmatig om dingen te doen die duidelijk niet bedoeld zijn bij een bepaalde sport en spelsituatie en dus abnormaal zijn. Zo heeft de Hoge Raad bevestigd dat het onrechtmatig is om als voetballer iemand na te trappen. Het slachtoffer heeft dan recht op schadevergoeding. Het enkele feit dat een spelregel wordt overtreden, wil overigens niet automatisch zeggen dat de overtreder aansprakelijk is voor eventuele schade. Naarmate de overtreding ernstiger is, neemt de kans op aansprakelijkheid toe.

De verhoogde drempel voor aansprakelijkheid in sport en spel is ontworpen om te voorkomen dat deelnemers terughoudend worden om deel te nemen aan activiteiten uit angst voor juridische gevolgen. Het erkent het inherente risico dat gepaard gaat met bepaalde sporten en spellen en zorgt ervoor dat deelnemers niet snel verantwoordelijk worden gehouden voor elke ongelukkige gebeurtenis die tijdens een wedstrijd kan plaatsvinden. Toch is het van belang te onthouden dat deze zekere hoogte van aansprakelijkheid niet absoluut is, en in sommige gevallen kan de rechtspraak nog steeds beoordelen of bepaalde acties of situaties buiten de grenzen van aanvaardbaar gedrag vallen, met mogelijke juridische gevolgen voor de betrokken deelnemers.

Ongelukkige samenloop van omstandigheden of een onrechtmatige gedraging?

Als u (ernstig) letsel oploopt in een confrontatie met een tegenstander, zal de rechter dus beoordelen of de toedracht binnen de normale verwachtingen van de betreffende sport (eigen schuld) of het betreffende spel ligt. Is dat het geval, dan is de conclusie dat uw letsel het gevolg is van een ongelukkige samenloop van omstandigheden en er geen sprake is van onrechtmatige daad. Is dat niet het geval, dan is er sprake van een onrechtmatige gedraging. Het gaat er vooral om of de gedraging die tot de schade leidt, buiten de orde van het spel is.

Wie en wanneer kan een schadevergoeding worden geclaimd?

Het is niet altijd duidelijk of men deelnemer is aan een sport of spelsituatie. Het is niet noodzakelijk dat u actief aan het spel deelneemt om een schadevergoeding te kunnen ontvangen. Het spelelement is ook niet meteen van de baan als het spel formeel al is afgelopen. Hierbij geldt dat de omstandigheden van het geval bepalend kan worden.

Bewijs bij schade door sport en/of spel

Als u letsel oploopt in spelsituatie van een sport waarvoor u een ander verantwoordelijk houdt, zijn videobeelden van elkaar en getuigen heel belangrijk. U moet bewijzen dat de situatie waarin u gewond raakte, buiten de regels van het spel viel en abnormaal is. De conclusie dat sprake was van een ongelukkige omstandigheden ligt bij sport en spel (veel) eerder voor de hand dan daarbuiten. Dit maakt het verschil tussen wel of geen vergoeding van uw schade.

Aansprakelijkheid van een sportvereniging?

Hoe zit het als een sportvereniging een fout maakt? Bijvoorbeeld de organisator van een voetbaltoernooi? Het is mogelijk om die sportvereniging aansprakelijk stellen. Als de vereniging een héle grove fout heeft gemaakt en daarnaast handelt in strijd met de regels van de vereniging, kun je naar de vereniging toe stappen. Maar dit is eerder uitzondering dan regel.

Wat kan Schallenberg Letselschade voor u betekenen?

Heb je letselschade opgelopen in een sport e/o spelsituatie? Dan is het vaststellen van de aansprakelijkheid bij sport en spel dus extra lastig. Het is daarom belangrijk om op tijd hulp in te schakelen. Schallenberg Letselschade kijkt graag wat ze voor u kunnen betekenen! Vragen over sport of het spel dat je beoefent én hoe aansprakelijk worden gesteld in z’n gang gaat bij een sport of spel situatie? Neem contact op voor het maken van een afspraak.