Doe de Letselscan

Letselschade bij kinderen en minderjarigen

letselschade bij kinderen

In het letselschaderecht nemen minderjarigen een bijzondere plaats in. Deze groep kwetsbare kinderen behoeft namelijk volgens de wetgever extra bescherming. Minderjarigen zijn bijvoorbeeld extra kwetsbaar in het verkeer. Zij zien niet snel het gevaar of steken over zonder op te letten. De gevolgen hiervan kunnen zeer ernstig zijn. Daarom is er belangrijk om te weten wat in deze situaties de rechten zijn een minderjarige.

Minderjarige onder de 14 jaar

Bij een verkeerongeval tussen een motorvoertuig en een kind onder de 14 jaar is de tegenpartij altijd aansprakelijk en dient de tegenpartij de letselschade voor 100% te vergoeden. Dit geldt ook als het kind schuld heeft aan het ongeval. Dit is slechts anders bij ‘aan opzet grenzende roekeloosheid’, bijvoorbeeld kinderen die voor de lol voor rijdende treinen springen. Gezien het voorbeeld begrijpt u wel dat hiervan in de praktijk nooit sprake is.

Verjaring

Het indienen van een letselschadeclaim dient in de meeste gevallen binnen 5 jaar nadat u bekend bent met de schade en de aansprakelijke persoon te gebeuren. Dit geldt slechts voor de ouders van het kind. Sinds 1996 is een speciale verjaringsregel in het leven geroepen voor minderjarigen. Op basis van deze regel begint de verjaringstermijn van 5 jaar pas te lopen vanaf de 18e verjaardag van het kind. Zo is een kind nooit meer volledig afhankelijk van de ouders voor het indienen van een letselschadeclaim.

Rekening met BEM-clausule

De schadevergoeding wordt normaliter op het rekeningnummer van het slachtoffer gestort en is dan vrij besteedbaar. Bij minderjarigen moet de smartengeldvergoeding echter op een geblokkeerde rekening worden gestort, ook wel de rekening met BEM-clausule genoemd. De minderjarige kan dan pas bij dit geld op het moment dat hij/zij 18 jaar is geworden. Het geld zou wel opgenomen kunnen worden, maar dan moet er toestemming van de kantonrechter komen. Daarnaast dient de kantonrechter toestemming te geven over de vaststellingsovereenkomst. De kantonrechter onderzoekt of de inhoud van de vaststellingsovereenkomst in het belang is van de minderjarige. Deze kan dit immers zelf niet bepalen.

Letselschade bij kinderen door een ander kind

De wet regelt het volgende als er letselschade is veroorzaakt door een ander kind.

  • Tegenpartij tot 14 jaar: de ouders zijn aansprakelijk
  • Tegenpartij tussen de 14 en 15 jaar: de ouders zijn aansprakelijk, mits zij kunnen bewijzen dat zij er alles aan gedaan hebben om het ongeval te voorkomen
  • Tegenpartij vanaf de 16 jaar: het kind is zelf aansprakelijk. Waren de ouders op de hoogte waren van de onrechtmatige gedraging? Dan kunnen zij ook aangerekend worden. Ouders kunnen natuurlijk wel hun kind bijstaan met het betalen van de schade.

In het letselschaderecht wordt onderscheid gemaakt naar de leeftijd van degene die is aangereden op de fiets. Is de fietser ouder dan 14 jaar, dan gelden de volgende punten:

  • De bestuurder van het motorvoertuig is aansprakelijk voor de letselschade die de fietser heeft opgelopen, tenzij er sprake is van overmacht van de kant van de automobilist;
  • De fietser krijgt altijd minimaal 50% van zijn letselschade vergoed, ook al heeft hij zelf schuld aan het ontstaan van het ongeval;
  • Als de fietser zelf mede schuld had, wordt de overige 50% van de letselschade verdeeld naar de mate van schuld die beide partijen hadden en de omstandigheden van het geval. Er wordt dan gekeken naar de ernst van de verkeersfouten die fietser en automobilist hebben gemaakt, hoe ernstig de verwondingen zijn en of men al dan niet verzekerd is; en
  • Aangereden op de fiets en geen sprake van overmacht, dan krijgt de fietser dus altijd een schadevergoeding van tussen de 50% en 100%.