Doe de Letselscan

Schadeposten bij letselschade

Schadeposten die te verhalen zijn

Waar heeft u recht op?

Wanneer u schade heeft geleden, zal uw schade vaak uit verschillende componenten bestaan. Het ene deel van de schade bestaat uit schade die makkelijk in geld uit te drukken is. Deze schade bestaat onder andere uit het inkomen dat u misloopt doordat u niet meer kunt werken/minder kunt werken en de medische hulpmiddelen die u heeft moeten aanschaffen om uw leven draaglijker te maken. Denk ook aan kosten die u heeft moeten maken voor vakanties of bruiloften die door de geleden schade geen doorgang meer kunnen vinden. Dit deel van de schade wordt ook wel materiële schade genoemd en staat omschreven in artikel 96 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

Wat zijn specifieke schadeposten bij letselschade

Specifieke schadeposten zijn in dit kader de posten

 • Telefoon/porti/kopieerkosten
 • Huishoudelijke hulp
 • Reiskosten
 • Verlies aan verdienvermogen
 • Ziektekosten
 • Ziekenhuisdaggeldvergoeding
 • Studievertraging
 • Zelfwerkzaamheid
 • Aanpassingen van de thuissituatie
 • Verlies van rechten in de sociale zekerheid
 • Vakantie/Sport en spel
 • Overige materiële kosten

Een schadevergoeding voor immateriële schade wordt ook wel smartengeld genoemd. Lees meer over smartengeld hier.

Maak een afspraak
Klantervaringen schallenberg letselschade jurist - Wat te doen bij letselschade? | Alles weten over schadeposten letselschade hengevelde

Toelichting op schadeposten letselschade

De schadepost “Telefoon/porti/kopieerkosten” is van toepassing wanneer u ten gevolge van uw letsel extra documenten heeft moeten uitprinten als medische adviezen of extra heeft moeten bellen met uw artsen of belangenbehartigers. Dit is een stelpost, wat inhoudt dat het bedrag geschat wordt.

De schadepost “Huishoudelijke hulp” geeft in geldbedragen weer wat de behoefte aan huishoudelijke ondersteuning door anderen is. Het gaat hier niet om persoonlijke verzorging en andere verrichtingen die voor een persoon in het dagelijks leven normaal zijn. Er wordt hier op basis van de mate van beperking die u in het dagelijks leven ondervindt bij het verrichten van huishoudelijke taken en uw aandeel in een huishouden voordat het ongeval plaatsvond gekeken naar een passende vergoeding. Voor meer informatie zij verwezen naar de Richtlijn Huishoudelijke Hulp van de Letselschaderaad.

De schadepost “Reiskosten” geeft weer hoeveel reiskosten u heeft moeten maken naar bijvoorbeeld de fysiotherapeut en de huisarts en die u niet had hoeven maken als er bij u geen sprake van letsel zou zijn. Uw schadevergoeding wordt verrekend aan de hand van het aantal kilometers dat u heeft afgelegd (vermenigvuldigd met een normbedrag als u niet meer dan 2.000 kilometer heeft aangelegd ten gevolge van uw letsel).  Voor meer informatie zij verwezen naar de Richtlijn Kilometervergoeding van de Letselschaderaad.

Verlies van vermogen of kosten voor uw zorg gemaakt?

Ook dit zijn schadeposten

De schadepost “Verlies aan verdienvermogen” geeft weer hoeveel van uw verliesvermogen u heeft misgelopen ten gevolge van het ongeval. Stel dat u door uw letsel thuis komt te zitten en maar 70% van uw loon doorbetaald krijgt, heeft u recht op vergoeding van de overige 30% die u gewoon betaald zou hebben gekregen als u nog ongeschonden zou zijn. Deze schadepost neemt in omvang toe als u permanent arbeidsongeschikt raakt of ontslagen wordt en uw financiële schade dus toeneemt.

De schadepost “Ziektekosten” geeft weer hoeveel medische kosten u heeft moeten maken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de kosten van behandelingen door een fysiotherapeut of het aanschaffen van bepaalde medicijnen of medische hulpmiddelen als krukken. Daarnaast kan bij deze schadepost worden gedacht aan eigen risico dat u heeft verspeeld door medische hulp in te schakelen.

De schadepost “Ziekenhuis- en Revalidatiedaggeldvergoeding” geeft het bedrag weer dat u krijgt voor het verblijven in een ziekenhuis of revalidatiecentrum. Dit gebeurt aan de hand van een vast normbedrag voor een verblijf van een dag in een ziekenhuis en een ander normbedrag voor een verblijf van een dag in een revalidatiecentrum. Dit is bedoeld om de kosten te dekken die u maakt om uw verblijf in een ziekenhuis of revalidatiecentrum fijner te maken, zoals het aanschaffen van boeken. Voor meer informatie zij verwezen naar de Richtlijn Ziekenhuis- en Revalidatiedaggeldvergoeding.

Letselschade opgelopen? Bekijk deze overige schadeposten

De schadepost “Studievertraging” is van belang wanneer u door uw letsel studievertraging oploopt. Het idee erachter is dat u door langer over uw studie te doen dan anders het geval zou zijn later actief wordt op de arbeidsmarkt, waardoor u inkomsten derft. Er wordt vaak gewerkt met normbedragen en deze schade is alleen verhaalbaar wanneer u daadwerkelijk door het ongeval studievertraging hebt opgelopen. Voor meer informatie zij verwezen naar de Richtlijn Studievertraging van de Letselschaderaad.

De schadepost “Zelfwerkzaamheid” geeft weer wat voor schade u lijdt doordat u geen verrichtingen meer aan, aan of rond het huis kan verrichten die normaal door klussers of hoveniers kunnen worden verricht. Er wordt aan de hand van hoeveel werkzaamheden u normaal gesproken verrichte, uw huis, tuin en de mate van onderhoud die voor huis en tuin benodigd zijn een gepaste schadevergoeding vastgesteld. Voor meer informatie zij verwezen naar de Richtlijn Zelfwerkzaamheid van de Letselschaderaad.

De schadepost “Aanpassingen van de thuissituatie” is van toepassing wanneer u in uw thuissituatie aanpassingen hebt moeten maken ten gevolge van uw letsel. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een traplift wanneer u invalide bent geworden.

De schadepost “Verlies van rechten in de sociale zekerheid” is van toepassing wanneer u door het ongeval niet meer kunt werken en niet in aanmerking komt voor een Ziektewet-traject. Ten gevolge van uw letsel zit u dan dus thuis met een WW-uitkering en werkt u niet door. Op deze manier maakt u uw opgebouwde WW-rechten dus op en bouwt u geen nieuwe WW-rechten op.

De schadepost “Vakantie/Sport en spel” is van toepassing wanneer u kosten hebt gemaakt voor een vakantie, bruiloft, feest of lidmaatschap van een sportclub en u niet meer naar dit evenement kunt gaan of niet meer in staat bent om te sporten. De kosten die u dan heeft gemaakt, maar waar u geen enkel genot aan hebt beleefd kunt u dan vergoed krijgen. Dit geldt enkel wanneer u het feest, de bruiloft, de vakantie of het sportlidmaatschap niet meer kan annuleren.

De schadepost “Overige materiële kosten” geeft alle overige materiële schade weer die niet in de schadeposten letselschade hierboven kan worden geplaatst. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het aanschaffen van schoenen die bij uw ongeval kapot zijn gegaan of het stomen van uw jas die bij het ongeval heel smerig is geworden.

Weten waar u aan toe bent?

Vraag onze gratis quickscan aan

Doe de quickscan