Doe de Letselscan

Ongeval als fietser

letselschade na ongeval met fiets

Fietsers en voetgangers zijn zwakkere verkeersdeelnemers. Juridisch gezien verdienen zij extra bescherming. Dit is geregeld in artikel 185 van de Wegenverkeerswet.

Ongeval fietser met een gemotoriseerd voertuig

Bent u aangereden op de fiets, dan is de hoofdregel dat de automobilist aansprakelijk is voor de letselschade die de fietser oploopt, ongeacht wie schuld had aan de aanrijding. Zelfs als de fietser geheel schuldig is aan het ontstaan van het ongeval, dan wordt de automobilist aansprakelijk gehouden. De automobilist dient altijd minimaal 50% van de letselschade van de fietser te vergoeden. Deze regel is ingeroepen omdat fietsers en voetgangers nu eenmaal meer risico in het verkeer lopen en om die reden moeten zij extra beschermd worden. De risicoaansprakelijkheid wordt hierdoor bij de bestuurder van het motorvoertuig gelegd. Ook al is de bestuurder zelf niet schuldig aan het ontstaan van het ongeval, is hij toch (deels) aansprakelijk voor de letselschade.

Overmacht

Een uitzondering hierop is als er sprake is van overmacht. Alleen als er sprake is van overmacht van de kant van de bestuurder, is hij niet aansprakelijk voor de letselschade. Dit komt echter in de praktijk alleen in uitzonderlijke gevallen voor en valt lastig te bewijzen. Van een bestuurder van een motorvoertuig wordt verwacht dat hij rekening houdt met onvoorspelbaar en onvoorzien gedrag in het verkeer van een fietser of voetganger. Alleen als dat gedrag zó onwaarschijnlijk is dat niet meer verwacht kan worden dat de bestuurder er rekening mee diende te houden, ligt dit anders en is sprake van overmacht.

Ongeval tussen twee fietsers

Er ontstaan ook ongevallen tussen twee fietsers. Er kan dan discussie ontstaan over wie de fout gemaakt heeft. In de meeste gevallen kunt u uw (letsel)schade verhalen via de particuliere aansprakelijkheidsverzekering van de persoon die de aanrijding heeft veroorzaakt. Uiteraard moet er wel eerst vastgesteld worden wie schuld heeft aan het ongeval/de aanrijding. Bij verkeersongevallen tussen twee fietsers ligt de bewijslast altijd bij de persoon die eist. Het kan ook zijn dat beide partijen schuld hebben aan een fietsongeval. In dat geval komt de schade ook voor rekening van beide partijen.

Wat te doen vlak na een fietsongeval om uiteindelijk letselschade te kunnen claimen

Het is van groot belang dat u vlak na het fietsongeval (voor zover u daarvoor in staat bent) de persoonsgegevens van de veroorzaker van het ongeval (en eventueel de verzekeringsinstantie van die persoon) noteert. Dit is voornamelijk van belang bij niet al te ernstige letselschades (omdat er in dat geval vaak geen ambulance en/of politie bij betrokken is). Alleen het noteren van een telefoonnummer is uiteraard niet voldoende om de identiteit van de persoon vast te kunnen stellen. Ook bij een aanrijding met een motorvoertuig is het van belang om de persoonsgegevens te noteren, echter in dat geval moet er ook een schadeformulier ingevuld worden. Bent u als fietser betrokken geraakt bij een ongeval en heeft de ander schuld? Schallenberg Letselschade helpt u graag de schade te verhalen! Maak een afspraak.