Doe de Letselscan

Wegbeheerders
aansprakelijkheid

Letsel door nalatigheid?

Uw rechten bij gebrekkige wegen

Wanneer u deelneemt aan het verkeer, te voet of met de auto, verwacht u veilig van A naar B te kunnen komen. Helaas zijn ongelukken soms onvermijdelijk, en sommige van deze ongevallen worden veroorzaakt door gebreken in de wegen, zoals opstaande stoeptegels, gaten in het wegdek, of gladde wegen. In het geval dat er sprake is van een onveilig fietspad, waarbij het gevaar duidelijk aanwezig is en de wegbeheerder nalatig is geweest in het adresseren van het gevaar, kan gesteld worden dat er wegbeheerdersaansprakelijkheid is voor de ontstane schade. In dergelijke gevallen is het van groot belang om te begrijpen dat u rechten heeft als slachtoffer.

Uw rechten bij gebrekkige wegen

Wanneer u deelneemt aan het verkeer, te voet of met de auto, verwacht u veilig van A naar B te kunnen komen. Helaas zijn ongelukken soms onvermijdelijk, en sommige van deze ongevallen worden veroorzaakt door gebreken in de wegen, zoals opstaande stoeptegels, gaten in het wegdek, of gladde wegen. In dergelijke gevallen is het van groot belang om te begrijpen dat u rechten heeft als slachtoffer in het kader van wegbeheerdersaansprakelijkheid.

Bij een gebrek aan de weg kan de wegbeheerder niet aansprakelijk zijn voor schade die ontstaat, indien zij adequaat hebben gewerkt bij het onderhoud en de toestand van de weg continu hebben gemonitord. De aanwezigheid van een gebrek aan de weg alleen garandeert niet dat de beheerder aansprakelijk is; het hangt af van de specifieke omstandigheden en de inspanningen die zijn verricht om de veiligheid van de weg te waarborgen.

Neem contact op met ons
Wegbeheerdersaansprakelijkheid

Wegbeheerders, zoals uw gemeente, provincie of de Rijksoverheid, hebben de wettelijke verplichting om ervoor te zorgen dat de openbare wegen in goede staat verkeren en veilig voor gebruik zijn voor alle weggebruikers. Dit omvat het regelmatig inspecteren van wegen en het tijdig repareren van gebreken. Als u betrokken bent bij een ongeval als gevolg van nalatigheid in wegonderhoud, heeft u het recht om een schadeclaim in te dienen. Als slachtoffer van een ongeval als gevolg van gebrekkige wegen heeft u diverse rechten.

  1. Recht op Schadevergoeding: U heeft het recht om een schadevergoeding te eisen voor medische kosten, verloren inkomsten, pijn en lijden, en andere financiële verliezen die voortvloeien uit het ongeval.
  2. Bewijsvoering: Het is belangrijk om bewijs te verzamelen om de aansprakelijkheid van de wegbeheerder aan te tonen. Dit kan onder andere foto’s van het gebrek, getuigenverklaringen en medische rapporten omvatten.
  3. Professionele Hulp: Het proces van het indienen van een claim kan complex zijn. Daarom is het verstandig om een gespecialiseerde letselschadeadvocaat of jurist aan uw zijde te hebben om uw belangen te beschermen.

Uw partner voor wegbeheerders
aansprakelijkheid

No cure, no pay

Bij Schallenberg Letselschade begrijpen we dat het omgaan met de gevolgen van een ongeval overweldigend kan zijn. Ons team van ervaren letselschadejuristen  staat klaar om u bij te staan als u van mening bent dat een gebrekkige weg heeft geleid tot uw letsel. Wij werken op basis van het “no cure, no pay” principe. Dit betekent dat als we geen vergoeding voor u kunnen verkrijgen, u geen kosten hoeft te maken voor onze diensten. Ons team is altijd bereikbaar via telefoon, e-mail of zelfs WhatsApp om uw vragen te beantwoorden, advies te geven en u te begeleiden door het proces.

Als uw gemeente, de Rijksoverheid of zelfs uw buren verantwoordelijk zijn voor geleden schade als gevolg van gebrekkige wegen, laten wij geen steen onberoerd om uw recht op schadevergoeding te verdedigen. Uw welzijn en gerechtigheid staan bij ons voorop.

Aarzel niet om contact op te nemen met Schallenberg Letselschade als u vragen heeft of hulp nodig heeft na een ongeval als gevolg van gebrekkige wegen. Wij zijn hier om u te helpen en uw recht op een eerlijke vergoeding te waarborgen. U staat er niet alleen voor; wij zijn uw partners in gerechtigheid. Vraag direct een gratis Letselscan aan!

Aansprakelijkheid van de wegbeheerder

Wegbeheerders, zoals uw gemeente, provincie of de Rijksoverheid, hebben de wettelijke verplichting om ervoor te zorgen dat de openbare wegen in goede staat verkeren en veilig zijn voor alle weggebruikers. Dit omvat het regelmatig inspecteren van wegen en het tijdig repareren van gebreken. Als u betrokken bent bij een ongeval als gevolg van nalatigheid in wegonderhoud, heeft u het recht om een schadeclaim in te dienen. Een wegbeheerder is aansprakelijk voor een ongeval als het gebrek in de openbare weg niet voldoet aan de eisen die men daaraan in de gegeven omstandigheden mag stellen. Met andere woorden, als de wegbeheerder niet voldoet aan de eisen die redelijkerwijs aan het onderhoud van een weg mogen worden gesteld en dit leidt tot gevaarlijke situaties, dan kan de wegbeheerder aansprakelijk worden gesteld voor het ongeval en de daaruit voortvloeiende schade.

Bij Schallenberg Letselschade begrijpen we dat uw welzijn en gerechtigheid van belang zijn. Als u van mening bent dat een gebrek in de openbare weg heeft geleid tot uw letsel, laat ons team van experts uw zaak onderzoeken en uw recht op een eerlijke schadevergoeding verdedigen. U staat er niet alleen voor; wij zijn uw partners in gerechtigheid en helpen u de weg naar herstel te bewandelen.

Heeft u recht op letselschade vergoeding?

Doe de gratis Quickscan

Vraag gratis aan