Doe de Letselscan

Ongeval zonder verzekering of verzekering

Ongeval of ongeluk zonder rijbewijs of verzekering

Als u te maken krijgt met letsel veroorzaakt door een ongeval, kan de schade die u lijdt vaak verhaald worden op de verzekeraar van de veroorzaker. Maar wat gebeurt er als de veroorzaker helemaal geen geldig rijbewijs en/of verzekering heeft?

Veroorzaker ongeval zonder rijbewijs of verzekering

Een groot misverstand is dat wanneer iemand zonder rijbewijs rijdt de oorzaak van het ongeval altijd aan zijn schuld is te wijten. Het is uiteraard niet toegestaan om zonder rijbewijs te rijden, maar dit is niet altijd voldoende om de bestuurder die zonder rijbewijs rijdt volledig aansprakelijk te stellen. Er dient altijd naar alle omstandigheden van het geval gekeken te worden. Het feit dat iemand zonder rijbewijs rijdt, hoeft namelijk niet te betekenen dat deze persoon niet kan rijden en alleen schuldig is aan het ontstaan van het ongeval. Uit de rechtspraak volgt dat de verzekeraar de aansprakelijkheid niet (in zijn geheel) alleen op grond van het ontbreken van het rijbewijs kan afwijzen. Er dient gekeken te worden naar de toedracht van het ongeval, waarbij het rijbewijs zelf slechts een factor is die wordt meegewogen. Het meewegen van deze factor gebeurt onder andere bij de billijkheidscorrectie. Dit is een aanpassing van de

Schadevergoedingsverplichting op grond van de redelijkheid en billijkheid.

De billijkheidscorrectie wordt toegepast als beide partijen een foute gedraging hebben begaan bij het ontstaan van het ongeval. De billijkheidscorrectie kan ertoe leiden dat de bestuurder zonder rijbewijs alsnog een groot deel van de schade moet vergoeden. Daarnaast kan de verzekeraar van de andere partij de uitgekeerde schade van zijn verzekerde verhalen op de bestuurder die zonder rijbewijs een ongeluk heeft veroorzaakt. Naast een boete kan dus ook de schade die veroorzaakt wordt bij een ongeval worden verhaald op de bestuurder zonder rijbewijs. De schade kan dus behoorlijk hoog oplopen. Het rijden zonder rijbewijs is dan ook een groot risico.

Verzekerd zonder rijbewijs?

Het hebben van een geldig rijbewijs is een vereiste voor het aanvragen van een verzekering. In Nederland zijn alle auto’s verplicht WA-verzekerd. Dit houdt in dat het voertuig verzekerd is voor schade en niet de bestuurder zelf. Toch zijn er nog auto’s die onverzekerd rondrijden.

Krijgt u uw schade vergoed als de veroorzaker geen rijbewijs en/of verzekering heeft?

Wanneer u zelf slachtoffer bent en de veroorzaker heeft geen rijbewijs en/of verzekering, kunt u uw schade alsnog vergoed krijgen. Er bestaat namelijk een Waarborgfonds Motorverkeer waar u zich kunt melden als u schade heeft en de bestuurder onbekend is of geen verzekering en/of rijbewijs heeft. Het Waarborgfonds Motorverkeer kan de volledige schade vervolgens verhalen op de bestuurder zonder rijbewijs en/of verzekering.

Dekking met een verlopen rijbewijs

Sommige verzekeraars kunnen wel dekking bieden voor schades die ontstaan met een verlopen rijbewijs. Dit kan echter per verzekeraar verschillen en het is dan ook aan te raden om te kijken wat uw verzekeraar hierover zegt. Het is derhalve wel verboden om te rijden met een verlopen rijbewijs en u kunt hier dan ook een (hoge) boete voor krijgen. Wanneer u vragen heeft over de aansprakelijkheid/schade bij een verkeersongeval zonder rijbewijs en/of verzekering kunt u altijd vrijblijvend contact met ons opnemen.