Doe de Letselscan

Schuldloze derde regeling

Schuldloze derde regeling - zo zit het in elkaar

Bent u slachtoffer geworden van een ongeval als inzittende of opzittende zonder dat u de macht over het voertuig had? U kunt dan een beroep doen op de schuldloze derde regeling. Maar wat houdt dat precies in?

Het Verbond van Verzekeraars: doel van de regeling

Het Verbond van Verzekeraars heeft de schuldloze derde regeling opgenomen in bedrijfsregeling 7. Het Verbond van Verzekeraars is van mening dat u als schuldloze derde niet de dupe dient te worden van de discussie tussen verzekeraars over de schuldvraag en dat hierdoor vertraging opgelopen wordt door de schuldloze derde in de afhandeling van de schade. U kunt dus als inzittende of opzittende een beroep doen op de schuldloze derde regeling, zodat uw letselschadeprocedure alvast gestart kan worden. Wie uiteindelijke verantwoordelijk is voor de betaling van de schade, regelen de verzekeraars onderling.

Voorwaarden voor toepassing van de schuldloze derde regeling

Er dient sprake te zijn van:

Een schadegeval;
– waarbij een benadeelde kan worden beschouwd als schuldloze in- of opzittende of schuldloze derde;
– de andere betrokkenen hun mogelijke aansprakelijkheid voor het schadegeval en de daaruit voortvloeiende gevolgen hebben verzekerd; en
– waarvoor concreet dekking bestaat bij een bij het Verbond van Verzekeraars aangesloten WAM-verzekeraar of algemene aansprakelijkheidsverzekeraar (waarbij voor de WAM-verzekeraar geldt dat deze uitsluitend in geval van een toegestane WAM uitsluiting een beroep op het ontbreken van dekking kan doen).

Schuldloze derde regeling bij een tweede ongeval

Ook indien er al een letselschadeprocedure loopt in verband met een door u overkomen ongeval en u overkomt vervolgens nog een ongeval, kan een regelend verzekeraar worden aangewezen op basis van Bedrijfsregeling 7 van het Verbond van Verzekeraars. Welke schade het gevolg is van welk ongeval wordt dan tussen de verzekeraars onderling geregeld, zodat u als slachtoffer niet te maken krijgt met twee verzekeraars die naar elkaar (ver)wijzen.

Maak een afspraak met Schallenberg Letselschade

Bent u slachtoffer geworden van een ongeval als inzittende of opzittende zonder dat u de macht over het voertuig had? Of bent u slachtoffer geweest van twee (of meerdere) ongevallen? U kunt dan contact opnemen met Schallenberg Letselschade, zodat zij u kunnen helpen met het verhalen van uw schade. U kunt bellen naar: 053-8900945 of een mail sturen naar: info@schallenberg-letselschade.nl.