Doe de Letselscan

Schadevergoeding na bedrijfsongeval?

Neem contact met ons op!

Ongeval op het werk, wat nu?

Wanneer u op uw werk letsel oploopt is de verzekeraar van uw werkgever aansprakelijk voor de schade en kosten van de schade die u hebt geleden en de verzekeraar van uw werkgever moet u dan een schadevergoeding betalen. Dit kunnen materiële en immateriële schade of kosten zijn. De vergoeding voor letselschade berekenen we graag voor u. Maak dan direct een afspraak met ons team voor een schadevergoeding bij een ongeval.

De plaats van het ongeval

U kunt niet alleen schadevergoeding claimen wanneer een ongeluk heeft plaatsgevonden op uw werk. “Op uw werk” moet namelijk niet te letterlijk worden genomen. De werkgever kan ook in meer gevallen aansprakelijk worden gesteld. Zo kan uw werkgever ook aansprakelijk worden gesteld van een bedrijfsongeval wanneer u letsel oploopt wanneer u voor uw werkgever onderweg bent. Denk bij een bedrijfsongeval bijvoorbeeld aan tijdens werktijd uitglijden over een gladde werkvloer of gewond raken door een collega of door een machine. “Werkgever” moet ook niet te letterlijk worden genomen. Wanneer u uitzendkracht, vrijwilliger of stagiair bent kunt u ook schadevergoeding claimen na een bedrijfsongeval.

Maak een afspraak!
Schadevergoeding na bedrijfsongeval

De werkgever aansprakelijk stellen, hoe zit dat?

Om schadevergoeding na een bedrijfsongeval te claimen is het van belang om te weten hoe het zit met de aansprakelijkheid voor slachtoffers. Aansprakelijkheid voor een werknemer berust in dit geval niet op de “gewone” onrechtmatige daad zoals die is beschreven in artikel 162 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. Aansprakelijkheid verloopt hier over de band van artikel 658 lid 2 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. Op grond van deze bepaling is de werkgever aansprakelijk voor de schade die u op de werkvloer lijdt, tenzij hij de werkplek volledig veilig heeft gemaakt of dat u door extreme onvoorzichtigheid zelf verantwoordelijk bent voor uw geleden schade. Lees hier meer over een arbeidsongeval.

Onveilige werkomgeving

Bij de inspectie SZW kan nogmaals bepaald worden of een werkvloer onveilig is of niet. Dat de werkgever zich moet houden aan veiligheidsvoorschriften tijdens het werk, is geregeld in de zorgplicht. Indien de werkgever niet voldaan heeft aan de zorgplicht, dan heeft u recht op een schadevergoeding. Voorbeelden van onveilige werkomgevingen zijn het ontbreken van nooduitgangen, het ontbreken van een anti-slip vloer of het niet beschikbaar stellen van speciale schoeisel.

Schade door eigen schuld?

Let dan hier op!

Normaal gesproken wordt alleen aangenomen dat u zelf verantwoordelijk bent voor het ongeval wanneer er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. Dit houdt in dat u welbewust grote risico’s heeft moeten nemen. Dit wordt niet snel aangenomen. Ten eerste moet de werkgever dan weten te bewijzen dat u grote risico’s heeft genomen en ten tweede moet de rechter er ook nog in mee gaan dat u eigen schuld heeft aan het bedrijfsongeval. In de meeste gevallen kunt u dus schadevergoeding na een bedrijfsongeval.

Wilt u graag goed begeleid worden in het gehele proces als u te maken krijgt met letselschade door een bedrijfsongeval zodat u de schadevergoeding krijgt waar u recht op heeft? Maak dan een afspraak voor juridische hulp van Schallenberg Letselschade.

Schadevergoeding claimen na een bedrijfsongeval

Hulp bij uw vragen?

Krijg juridische bijstand met onze Quickscan

Doe de quickscan