Doe de Letselscan

Letselschade door beroepsziekte

letselschade schadevergoeding beroepsziekte

De definitie van beroepsziekte

De definitie van beroepsziekte is: ‘’Een ziekte of aandoening die het gevolg is van schadelijke factoren in het uitoefenen van een beroep’’. De beroepsziekten die het meeste voorkomen zijn psychische aandoeningen, gehoorschade en aandoeningen aan de rug. Daarnaast is asbestose ook een voorbeeld van een beroepsziekte. Dit komt voor bij werknemers die vroeger in de asbestindustrie werkten.

Hieronder worden nog een aantal voorbeelden van beroepsziekten genoemd;

 • Ziekte veroorzaakt door chroom-6
 • Besmettelijke ziektes zoals Hepatitis of HIV na bijvoorbeeld een snij- of prikongeluk
 • RSI
 • Huidaandoeningen, bijvoorbeeld kapperseczeem
 • Schildersziekte OPS
 • Fysieke klachten zoals rugklachten en slijtage
 • Burn-out (dit is echter erg lastig aan te tonen, omdat er vaak (ook) problemen in de privésfeer zijn, die (mede) tot die burn-out hebben geleid

De gevolgen van letselschade beroepsziekten

De gevolgen van beroepsziekten zijn verschillend. Zo kan iemand tijdelijk uitvallen door een burn-out, maar kan iemand ook invalide raken en nooit meer het werk uit kunnen voeren. Daarnaast kan een beroepsziekte zelfs het overlijden van een persoon veroorzaken.

Aansprakelijkheid bij beroepsziekten

Als u van mening bent dat u schade heeft geleden die in verband staat met en rechtstreeks het gevolg is van uw werk, is het verstandig om onderzoek te laten verrichten of een schadevergoeding met succes geclaimd kan worden. Bij het aansprakelijk stellen van de werkgever is het van belang om aan te tonen dat uw werkgever de zorgplicht heeft geschonden. Schallenberg Letselschade helpt u graag om uit te zoeken of u met succes een schadevergoeding kunt claimen.

In de meeste gevallen zal uw werkgever een verzekering hebben afgesloten die de beroepsziekte dekt. In dat geval zal het contact plaatsvinden tussen de verzekeraar en ons kantoor. Dit is voor u ook prettig, aangezien u en uw werkgever daar verder niets meer mee te maken hebben. Zo blijft de verhouding tussen u en uw werkgever goed.

Welke schadeposten kunnen verhaald worden bij schadevergoeding bij beroepsziekte?

Welke schadeposten u kunt verhalen is per persoon en per geval verschillend. Daarnaast is ook de hoogte van de schadeposten per persoon en per geval verschillend. Gaat u bijvoorbeeld twee keer naar een fysiotherapeut of tien keer? Verdiend u € 1500 netto per maand of € 2500,- per maand? Gaat u helemaal niet naar een fysiotherapeut en heeft u ook geen andere medische kosten gemaakt naar aanleiding van de beroepsziekte, dan krijgt u hiervoor geen vergoeding. Wordt uw loon volledig doorbetaald? Dan krijgt u hiervoor ook geen vergoeding. Wanneer uw loon niet of gedeeltelijk wordt doorbetaald, kunt u wel het verlies aan arbeidsvermogen claimen. De schadeposten die veel voorkomen zijn:

 • Medische kosten;
 • Reiskosten;
 • Verlies aan arbeidsvermogen;
 • Huishoudelijke Hulp; en
 • Verlies van zelfwerkzaamheid (u kunt bijvoorbeeld de tuin niet onderhouden).

Naast bovenstaande schadeposten kunnen onder andere ook de volgende schadeposten verhaald worden;

 • Economische kwetsbaarheid (indien in de toekomst sprake zal zijn van bijvoorbeeld een reorganisatie, kunt u door uw beroepsziekte eerder ontslagen worden en de kosten van tijdelijke werkloosheid die langer duurt dan normaal gesproken worden dan meegenomen);
 • Ziekenhuisopname (indien u bijvoorbeeld door een operatie in het ziekenhuis dient te verblijven); en
 • Bouwtechnische aanpassingen (zoals bijvoorbeeld een traplift indien u niet meer zelf boven kunt komen).

Daarnaast zijn er nog veel meer schadeposten die verhaald kunnen worden. Bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan vrijblijvend contact op met Schallenberg Letselschade, telefonisch te bereiken via 053-8900945, per WhatsApp via 06-53772363 of per mail: info@schallenberg-letselschade.nl.