Doe de Letselscan

Burn out en letselschade

burn out letselschade

Bij een burn-out als beroepsziekte is er sprake van jarenlange overbelasting op of door het werk. Er is vaak sprake van een lange voorgeschiedenis met spanningsklachten en emotionele uitputting.

Wat is een burn-out?

Er is een verschil tussen overspannen zijn en een burn-out hebben. Overspannen is kortere periode en bij een burn-out duurt het vaak veel langer. Bij een burn-out als beroepsziekte is er sprake van jarenlange overbelasting op of door het werk. Er is hierbij dan vaak sprake van een lange voorgeschiedenis met spanningsklachten en door een emotionele uitputting.

Welke klachten ontstaan er?

  • Vermoeid zijn
  • Geïrriteerd zijn
  • Moeilijkheden met concentratie
  • Uitgeput voelen

Bovenstaande klachten kunnen uiteindelijk tot een burn-out leiden zolang er niets aan gedaan wordt. Iemand met een burn-out is niet meer in staat om goed te functioneren. Iemand met een burn-out is niet meer in staat om te werken en kan ook niet meer door rust herstellen.

Is een burn-out een beroepsziekte?

Indien een burn-out is ontstaan wegens omstandigheden op het werk, dan valt dit onder een beroepsziekte. Een burn-out ontstaan wanneer een werknemer te veel belast wordt op het werk en hierdoor een lange tijd last heeft van stress en spanningen. Er komt dan te veel druk dat de werknemer niet aan kan. Een werkgever kan hierdoor dan verantwoordelijk gesteld worden voor de burn-out van de werknemer. Een werkgever is namelijk verplicht om zorg te dragen voor de gezondheid van een werknemer. Op het moment dat iemand een burn-out krijgt is er sprake van letsel. Wegens te veel werkzaamheden en stress op het werk heeft de werkgever niet voldaan aan de zorgplicht voor de gezondheid van de werknemer.

Aansprakelijkheid

Is er sprake van een burn-out als beroepsziekte, dan is hier de werkgever aansprakelijk voor. Een werkgever moet aantoonbaar de hoge werkdruk aanpakken. Volgens de wet moet duidelijk vermeld worden waar de werkdruk ligt en hoe deze werkdruk te voorkomen of te verminderen is. Als een werkgever hier niet aan heeft voldaan, dan is de werkgever te kort geschoten in zijn zorgplicht. Het is dan mogelijk om een schadevergoeding te claimen voor het letsel. Het is dan verstandig om een letselschade zaak te starten, zodat onze burn out letselschade jurist kan helpen met het aansprakelijk stellen van de werkgever en te zorgen dat u de schadevergoeding krijgt waar u recht op heeft.

Recht op burn out letselschade vergoeding?

Het is mogelijk om een schadevergoeding te claimen als aangetoond kan worden dat de werkgever niet voldoende heeft gehandeld om zorg te dragen voor de veiligheid en gezondheid van de werknemer. De schadevergoeding kan alleen op de werkgever worden verhaald als er duidelijk kan worden aangetoond dat de burn-out is ontstaan op het werk, dus dat er sprake is van een beroepsziekte.