Doe de Letselscan

Bedrijfsongeval buiten het bedrijf

Bedrijfsongeval buiten het bedrijf

Zoals u misschien weet kan uw werkgever aansprakelijk zijn als u een ongeval krijgt onder werktijd. Deze aansprakelijkheid is echter niet beperkt tot het bedrijf en kan ook buiten het bedrijf gelden. Wanneer dit het geval is en hoe dit werkt, leest u in deze blog.

U krijgt een ongeval terwijl u voor uw werk onderweg bent

Wanneer u voor uw werk moet deelnemen in het verkeer, kunt u bij een ongeval betrokken raken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een vertegenwoordiger die voor zijn werk het hele land moet doorreizen, maar bijvoorbeeld ook wanneer u voor uw werkgever met de fiets een brief op de post doet. Het gaat hier om werk-werkverkeer. De werkgever moet zich als goed werkgever gedragen en dient hiertoe een verzekering af te sluiten voor zijn werknemers. Het kan hierbij om verschillende verzekeringen gaan, hierbij kunt u denken aan de Schadeverzekering voor Inzittenden (SVI), de Collectieve Ongevallenverzekering voor Inzittenden (OVI), de Werknemersschadeverzekering (WSV), de Werkgeversaansprakelijkheid Motorrijtuigen (WEGAM) en de Verkeersschadeverzekering voor Werknemers (VSVW).

Indien een werkgever nalaat om een verzekering voor zijn werknemers af te sluiten, dan loopt de werkgever het risico dat hij (in geval van een ongeval) aansprakelijk is ter hoogte van het bedrag waartoe een “behoorlijke” verzekering zou hebben uitgekeerd. Wat er precies wordt verstaand onder “behoorlijk” is in de praktijk nog steeds niet duidelijk. De hoogste rechter heeft slechts aangegeven dat gekeken moet worden naar de diverse verzekeringsmogelijkheden en de heersende maatschappelijke opvattingen over de vraag voor welke schade een behoorlijke verzekering dekking dient te verlenen. Daarnaast moet er natuurlijk ook sprake zijn van een betaalbare premie en hoeft de verzekeraar niet uit te keren als er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van de werknemer.

U krijgt een ongeval terwijl u naar uw werk of terug naar huis rijdt

Een bedrijfsongeval kan ook plaatsvinden terwijl u naar of terug van uw werkplek rijdt. Het gaat hierbij om een ongeval tijdens woon-werkverkeer. De aansprakelijkheid voor woon- werkverkeer is lastiger dan de aansprakelijkheid voor werk- werkverkeer. De Hoge Raad heeft besloten dat de werkgever in beginsel niet aansprakelijk is tegenover de werknemer voor schade die ontstaan is door een ongeval tijdens woon- werkverkeer, omdat dit zich in de privésfeer bevindt. Hier bestaan alleen in het geval van bijzondere omstandigheden uitzonderingen op. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan de situatie dat u onderweg naar huis nog iets voor uw werkgever moet wegbrengen. In dat geval kan er wel sprake zijn van aansprakelijkheid van uw werkgever.

U krijgt een ongeval tijdens een bedrijfsuitje

Uw werkgever kan aansprakelijk zijn voor een ongeval tijdens een bedrijfsuitje waarbij u letselschade oploopt. Dit zal met name het geval zijn als uw aanwezigheid bij het bedrijfsuitje niet geheel vrijblijvend is of wanneer het bedrijfsuitje op een andere manier samenhangt met uw arbeidsovereenkomst. Of uw werkgever in het geval van een bedrijfsuitje aansprakelijk is voor de schade die u hier heeft opgelopen, kan per situatie verschillen. Als u wilt weten wat de mogelijkheden in uw zaak zijn, kunt u altijd vrijblijvend contact met ons opnemen.