Doe de Letselscan

Inkomensverlies door letselschade bij ZZP

Hulp bij inkomensverlies door letselschade bij ZZP

Wanneer een zelfstandig ondernemer of ZZP’er te maken krijgt met letselschade, dan zijn de consequenties groot. Een zelfstandig ondernemer of ZZP’er wordt direct geconfronteerd met de gevolgen van (tijdelijke) arbeidsongeschiktheid, namelijk geen of minder inkomen. Als werknemer krijg je in de meeste gevallen namelijk (grotendeels) doorbetaald door de werkgever. Bij een zelfstandig ondernemer of ZZP’er werkt dit niet zo, aangezien een zelfstandig ondernemer of ZZP’er niet in dienst is van iemand.

Verkeersongeval

Wanneer het een verkeersongeval betreft dat een zelfstandig ondernemer/ZZP’er niet zelf heeft veroorzaakt, dan dient de verzekering van de schadeveroorzaker de kosten te vergoeding die een zelfstandig ondernemer/ZZP’er door het ongeval maakt. Indien een zelfstandig ondernemer/ZZP’er zelf het ongeval heeft veroorzaakt, maar een Schadeverzekering Inzittenden (SVI-dekking) heeft afgesloten, vergoedt de eigen verzekering de schade. Indien een zelfstandig ondernemer/ZZP’er het ongeval wel zelf heeft veroorzaakt, maar geen SVI-dekking heeft afgesloten, dan heeft de zelfstandig ondernemer/ZZP’er een probleem. Hij of zij draait dan namelijk zelf voor de kosten op. Wij adviseren daarom altijd een SVI-dekking af te sluiten (ook als u geen een zelfstandig ondernemer/ZZP’er bent)!

Bedrijfsongeval

Wanneer het een bedrijfsongeval betreft en het leidt tot letselschade bij de zelfstandig ondernemer op ZZP’er, dan kan het zijn dat de opdrachtgever aansprakelijk is voor de opgelopen schade. De zorgplicht die rust op een werkgever wordt dan ook van toepassing op de ingehuurde zelfstandig ondernemer of ZZP’er. Om de opdrachtgever aansprakelijk te kunnen houden, moet er echter wel aan bepaalde voorwaarden worden voldaan, namelijk:

1. De ondernemer/ZZP’er is voor de zorg voor zijn veiligheid (mede) afhankelijk van zijn opdrachtgever;
2. De ondernemer/ZZP’er bevindt zich in een vergelijkbare positie als een ‘gewone’ werknemer, en;
3. De werkgever heeft zijn zorgplicht tegenover de ondernemer/zzp’er geschonden.

Indien niet aan (alle) bovenstaande eisen is voldaan, betekent niet automatisch dat de opdrachtgever niet aansprakelijk is. Het houdt in dat in de situatie dat aan alle drie de eisen is voldaan, de opdrachtgever in ieder geval aansprakelijk is.

Schadeposten

Op het moment dat de opdrachtgever aansprakelijk is, dan kunnen de volgende schadeposten een rol spelen:

  • Inkomstenderving: omdat u een klus niet kunt doen doordat u gewond bent geraakt.
  • Kosten van een vervangende arbeidskracht: omdat u voor die klus iemand anders in moet huren.
  • Vergoeding voor huishoudelijke hulp: omdat u door uw letsel zelf geen huishoudelijke taken kunt doen, zoals schoonmaken en stofzuigen.
  • Vergoeding voor onderhoud van huis of tuin: omdat u door uw letsel zelf bijvoorbeeld de muren niet meer kan schilderen of het gras kunt maaien.
  • Kosten van hulpmiddelen: Denk hierbij aan krukken of een rolstoel.
  • Ziektekosten: doordat u door alle medische behandelingen uw eigen risico opmaakt.
  • Smartengeld: een vergoeding voor het leed, pijn en verdriet wat u is aangedaan of wat u nog moet doormaken

Hulp bij inkomensverlies door letselschade ZZP

Schallenberg Letselschade kan u helpen bij een letselschadezaak om zo uw kosten als zelfstandig ondernemer/ZZP’er vergoed te krijgen. Wij zullen de verzekeraar of opdrachtgever aansprakelijk stellen en uw zorgen met betrekking tot de letselschade uit handen nemen. U betaald ons kantoor niets, aangezien dit een onderdeel van de letselschade is. De aansprakelijke verzekering zal onze kosten voldoen en dit gaat dus ook niet van uw eigen schadevergoeding af. Maak vrijblijvend een afspraak met Schallenberg Letselschade om te kijken wat wij voor u kunnen betekenen. U kunt ons bereiken op: 053-8900945/06-53772363, per mail: info@schallenberg-letselschade.nl op via whatsapp: 06-53772363.