Doe de Letselscan

Buitengerechtelijke kosten letselschade

Lees hier wat het betekent voor u

Buitengerechtelijke kosten bij letselschade

In letselschadezaken spelen kosten een belangrijke rol, ook van de buitengerechtelijke kosten letselschade. Wat is dit precies? Binnen een letselschadetraject komen drie partijen samen: het slachtoffer, de aansprakelijke partij en daartussen vinden we de belangenbehartiger. Bij normale zaken is de opdrachtgever bij een juridische zaak verantwoordelijk voor de kosten, maar bij een letselschadetraject is het in de praktijk doorgaans de aansprakelijke partij die de meeste, dan wel alle kosten op zich neemt. Hoe worden de kosten van de schade, buiten het gerechtelijke proces, als redelijk opgebouwd?

Wat zijn buitengerechtelijke kosten letselschade?

Binnen een letselschadezaak worden er van begin tot eind kosten gemaakt. In de meeste gevallen loopt het traject bij letselschade tot de bemiddeling, waarbij beide partijen nader tot elkaar komen en vaak al overeenstemming bereiken. Dat is goed, want anders moet er worden geprocedeerd. Is dit het geval, dan gaan ook de gerechtelijke kosten meespelen, welke over het algemeen hoger uitvallen. Dit is ook direct de reden waarom beide partijen, slachtoffer en aansprakelijke, tijdens de bemiddeling al uitgaan van overeenstemming. De financiële risico’s bij een gerechtelijk proces zijn voor beide partijen, maar met name voor de aansprakelijke partij, groot.

Wat zijn dan de buitengerechtelijke kosten bij letselschade?

Dit zijn de kosten die worden gemaakt om de schade te verhalen op de tegenpartij of aansprakelijke, zonder dat een rechter zich hierover hoeft te buigen. Die kosten lopen uiteen van het aannemen van de belangenbehartiger tot de kosten voor een medisch adviseur en overige medische of materiële gegevens die bij letselschade een belangrijke rol spelen. Volgens onze wet- en regelgeving valt dit onder ‘de zogenaamde schade’ en dit zal daarmee ten einde van de bemiddeling en overeenkomst moeten worden vergoed door de aansprakelijke partij of de verzekeraar. In beginsel liggen deze kosten voor de aansprakelijke partij lager dan ten tijde van een gerechtelijk proces.

Maak een afspraak
Kosten letselschade - waar moet u rekening mee houden? en hoe buitengerechtelijke kosten bij letselschade verhalen | Letselschade door bedrijfsongeval

Kosten redelijk onderbouwen bij letselschade

Buitengerechtelijke kosten dienen ‘als redelijk’ te zijn. De afspraken hierover worden vaak gemaakt tussen de belangenbehartiger van de cliënt en de aansprakelijke. Van deze buitengerechtelijke kosten bij letselschade krijgt het slachtoffer vaak weinig mee. De belangenbehartiger en aansprakelijke hebben hierover direct contact omtrent de vaststelling van de vergoeding van de aansprakelijke. Wanneer spreek je van het redelijk onderbouwen van kosten?

  • Het uurtarief is conform de markt
  • Hoe ingewikkeld of complex is de zaak?
  • Houding aansprakelijke partij tijdens het traject
  • Omvang van de uitgekeerde schadevergoeding

Hoe hoger het bedrag bij de schadevergoeding, des te hoger zullen ook de buitengerechtelijke gemaakte kosten letselschade zijn. Dit is namelijk in de regel een percentage of gedeelte van de prijs. Het is dan ook voor een deel afhankelijk van de letselschade bij het slachtoffer, en of dit materiële schade, immateriële schade of beide betreft.

Beroep tegen buitengerechtelijke kosten

Maak afspraken vooraf helder

Het kan voorkomen dat de aansprakelijke partij of diens verzekeraar beroep aantekent tegen de buitengerechtelijke kosten, dan wel er alles aan doet om niet de volledige nota te hoeven betalen. Soms blijft ook door een dubbele redelijkheidstoets een specifiek bedrag open staan. Door vooraf duidelijke afspraken te maken over de verdeling van de kosten, weet u waar u als slachtoffer aan toe bent.

Wilt u graag goed begeleid worden in het gehele proces? Maak dan een afspraak met het deskundige team van Schallenberg Letselschade. Wij bieden een gratis letselschade quickscan aan voor slachtoffers van letsel zodat u direct te weten krijgt of er de mogelijkheid bestaat dat u kosten kunt laten vergoeden. Wij zijn inzetbaar in heel Nederland dus maak gerust vrijblijvend een afspraak. Ook werken wij met meerdere verzekeraars en kunnen wij de hulp inroepen van een advocaat indien er geprocedeerd moet worden naar aanleiding van een ongeval.

 

Direct antwoord op uw vragen?

Vraag onze gratis quickscan aan

Doe de quickscan