Wat is letselschade?

Letselschade is de lichamelijke of geestelijke schade die u lijdt naar aanleiding van bijvoorbeeld een verkeersongeluk, een arbeidsongeval of een medische fout. Het regelen van een letselschadezaak is in veel gevallen een gecompliceerd proces met aanhoudende discussies waarbij emoties hoog kunnen oplopen.

U krijgt met uiteenlopende partijen te maken, zoals zorgaanbieders, verzekeraars, juridische specialisten en arbeidsdeskundigen. U bent dan ook gebaat bij professionele ondersteuning die de balans opmaakt en de letselschade claimt. Betrouwbare, integere letselschadejuristen die hun vak verstaan.

Soorten letselschade
Er zijn diverse oorzaken die leiden tot letselschade, denk aan een bedrijfsongeval, mishandeling of zedendelict, een beroepsziekte, een medische fout, een verkeersongeval, een gebrekkig product en letsel berokkend door dieren. Naast lichamelijk of geestelijk letsel maken ook inkomensverlies of het betalen van ziektekosten deel uit van de gevolgen van letselschade. Bijvoorbeeld situaties waarbij u door gevolg van schade opgelopen door derden, niet meer kunt werken of uw pensioenopbouw verliest.

Letselschade geleden, wat nu?
Heeft u letselschade geleden, dan kunt u de eventuele veroorzaker aansprakelijk stellen. Dit maakt een letselschadezaak tegelijkertijd complex. Want wie is aansprakelijk? Wat is wel of niet verzekerd? Kan er smartengeld worden geëist? Het antwoord op deze en gerelateerde vragen is niet altijd even duidelijk. Schallenberg Letselschade kan u bijstaan om antwoorden te vinden en adviseert u over het claimen van een schadevergoeding en het eisen van smartengeld.

Wat is smartengeld?
Smartengeld kan worden geëist als tegemoetkoming voor de geleden schade, bijvoorbeeld als uw naam is geschaad of als er emotionele schade is geleden. Het vaststellen van de hoogte van het smartengeld is altijd maatwerk waarbij meerdere factoren een rol spelen, bijvoorbeeld de duur van het genezingsproces, de leeftijd van het slachtoffer, de mate van blijvende schade in de vorm van littekens of invaliditeit en meer.

Contact

Schallenberg Letselschade
M.H. Tromplaan 23
7513 AB Enschede

Telefoon: 053-8900945

E-mail: info@schallenberg-letselschade.nl